Caffarras tankar

 

 

(katobs.se) Den 6 september 2017 avled kardinal Carlo Caffarra. Han lämnade efter sig en mängd böcker, artiklar och tal som han höll under fyrtio år. Framförallt var han en stor tänkare när det gällde familjen. Det fulla skyddet av varje mänskligt liv och kampen mot alla sätt att kränka den mänskliga personens värdighet – som han ofta och så vackert talade om – låg honom närmast om hjärtat. Han var också med att grunda Det Påvliga Institutet för studier av äktenskap och familj 1982 (detta ombildades av påve Franciskus med helt annat inriktning 2017). Vår redaktion har haft flera kontakter med kardinal Caffarra. Vi översatte redan 2005 en artikel av honom. Han gav oss även tillåtelse översätta ett tal han gav i Valencia 2006, om äktenskap och familj. Han hade då vänligheten att skicka oss ett brev med rättigheten att översätta och publicera artikeln, och även ett förtydligande.

Mot bakgrund av den stora kris som hela vår samhällsbyggnad idag upplever just på grund av upplösningen av familjen som grundval, kommer vi att utge ett urval av kardinal Caffarras texter i översättning. Han var inte bara en förmedlare av Kyrkans lära, utan i högsta grad en självständig tänkare, mycket insatt i vår tid och uppmärksam på alla trender. Vi kallar serien "Caffarras tankar".

1. Äktenskapet och sekulariseringen

Jag kommer att dela upp min reflexion i två delar. I den första kommer jag att försöka visa på den äktenskapliga institutionens stora moraliska värde. Inte bara äktenskapets sakrament men den äktenskapliga institutionen som sådan. Detta mitt tal är alltså något som vänder sig till alla, troende såväl som icke-troende.I den andra kommer jag att försöka visa vilket ämne idag i Västvärlden som är det sanna tvisteämnet när man diskuterar äktenskapet.Jag kommer att avsluta med några allmänna reflexioner i vilka jag pekar på de grundläggande kriterierna som bör ge oss inspiration när vi vill framhålla och försvara äktenskapet och dess värdighet. Till artikeln

2. Äktenskapet och familjens sammanhållning

Något av värde för samhället? Begäran att juridiskt jämställa äktenskap, de facto-förening och homosexuellt samboende är den punkt dit man kommer då man vill tillåta en falsk uppfattning av sekulariseringen." Orden kommer från kardinal Carlo Caffarra från Bologna. I sitt anförande i anslutning till familjekonferensen i Valencia gjorde han en djärv och skarp iakttagelse av de attitydförändringar när det gäller äktenskapet som sekulära krafter nu driver igenom i vissa EU-länder.
Till artkeln

 

 


 

 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2008 All rights reserved