Biskop Kawa från Lviv:
Polen är det enda landet som hjälper Ukraina


 

Prov

Foto youtube / Radio FARA

– Polen är det enda land som faktiskt tar en specifik ställning i Ukrainas intresse. Alla andra så kallade makter visar att de är väldigt svaga och inte har några principer, sa biskop Edward Kawa. – Jag tycker att de borde skämmas för att ett brott på 2000-talet sker framför deras ögon, och de uttrycker bara sin sympati. Det betyder ingenting, bedömde biskopen av det latinska ärkestiftet i Lviv. Prästen var gäst i "Dagens samtal" på Radio FARA - Przemyśl ärkestifts sändningsstation.

Den ukrainska hierarken säger att kriget inte bara berör östra Ukraina, som det var i början, eftersom andra städer, strategiska platser i hela landet, regelbundet är under eld. Det är därför larm och varningsmeddelanden ständigt hörs i Lviv. 

– Det är en väldigt svår situation, men vi kommer att stå ut till slutet och försvara vårt hemland

tillade franciskanen. Biskopen informerar om att den första dagen av kriget utfärdades ett officiellt uttalande och vädjan från den romersk-katolska kyrkan på två språk: ukrainska och polska. 

– Vi publicerar också regionala upprop för våra troende och prästerskapet, så att de kan veta hur de ska bete sig, hur de ska agera och vad våra prioriteringar är för att hjälpa människor och inte lämna dem i den här fattigdomen

tillägger prästen.

Jag tror att världen i dag måste ta en specifik ståndpunkt: Antingen lever vi i sanningen och försvarar verkligen de värderingar som flödar från naturrätten, från det kristna livet, eller så pratar vi om saker som vi inte implementerar alls

Biskop Kawa beklagar att det hela tiden bara flödar tomma ord om solidaritet, och inte specifika handlingar, från andra europeiska länder. 

– Jag tror att världen i dag måste ta en specifik ståndpunkt: antingen lever vi i sanningen och försvarar verkligen de värderingar som flödar från naturrätten, från det kristna livet, eller så pratar vi om saker som vi inte implementerar alls

betonar den ukrainske prästen. Biskop Kawa uppgav att Polen är det enda land som faktiskt intar en specifik position i Ukrainas intresse. 

– Alla andra sk supermakter visar att de är väldigt svaga och inte har några principer, inga värderingar. Jag tycker att de borde skämmas över att ett brott på 2000-talet sker framför dem och de uttrycker bara sin sympati. Det betyder ingenting. Vi kan inte hjälpa någon eller skydda någon med dessa ord. Vi behöver specifika beslut och konkreta åtgärder. Världen måste vakna upp ur denna koma, som har uppslukat särskilt de rika och rika länderna

understryker biskopen.

Vi behöver specifika beslut och konkreta åtgärder.

Hjälpbiskopen i Lviv informerade att katolska kyrkor nu inte bara är en plats för bön, utan också ett skydd i händelse av beskjutning eller bombning. Alla humanitära institutioner som verkar i ärkestiftet eller Lviv-regionen har förberett baser för flyktingar från centrala och västra Ukraina. Poängen är, förklarar prästen, att allokera alla behövande så mycket som möjligt och förse dem med grundläggande förnödenheter för livet.

Enligt prästen stimulerar krigets svåra situation alla till större enhet även mellan religioner, samfund och liturgiska ordningar. – I de här sista dagarna kan man se att det råder en stor enighet mellan oss. Att vi har ett mål, och detta suddar ut alla splittringar, religiösa och nationella skillnader. Man kan se att det finns ett enormt samarbete, och det ger motivation att inte ge upp utan att försvara sitt hemland – understryker biskop Kawa.

Hierarkin hänvisade också till Belarus deltagande i rysk aggression. 

– Belarus har visat sin svaghet och totala beroende av Ryssland. Jag tror att nuet också är en möjlighet för vitryssarna att stå upp för sanningen och livet. För att inte vara rädda för att människor som anser sig vara troende, oavsett om de är i Ryssland eller Belarus, också går ut på gatorna och börjar prata om det. Om vi ​​inte tar en sådan ståndpunkt nu kommer det alltid att tynga vårt samvete att det fanns en möjlighet och vi stod inte i sanningen.

Med hänvisning till skälen till varför den ryske presidenten startade aggression, noterade biskopen att separatistiska tendenser bara var en ursäkt och en fiktion för en väpnad attack. 

– Hittills har det inte varit några konflikter eller spänningar med människorna som bor i östra Ukraina. Så vitt jag vet har människorna som bor där nyligen blivit hårt manipulerade av Ryssland, men som alla andra ville de leva i fred och arbeta normalt.

Biskopen uppmanade också till böner för fred i Ukraina. 

– Det här är den enda kraft som kan stoppa denna krigsdemon och de som ligger bakom den

sade Lvivs hjälpbiskop. Han tillade att humanitärt bistånd också är viktigt. 

– Vi kommer att behöva livsmedelsförsörjning, men också mediciner, kläder, filtar och grundläggande städprodukter.

 

20220228

Från www.ekai.pl

 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2008 All rights reserved