"Vår uppgift är att producera katolsk TV –
men vi överlåter åt den Helige Ande att röra hjärtan
"

Intervju med Warsaw, president för EWTN

 

(katobs.se) Michael P. Warsaw är styrelseordförande och Chief Executive Officer för Eternal Word Television Network, Inc. (EWTN), världens största religiösa medianätverk med huvudkontor i Irondale, Alabama, USA. 

Under ett tre dagar långt seminarium i Ostrava, Tjeckien, fick vi denna intervju med Michael Warsaw och hade glädjen att höra honom berätta om EWTN:s uppdrag och framför allt om tankarna på ett framtida samarbete med europeiska länder, särskilt i f.d. Östeuropa och Skandinavien.

Redaktören: Jag har förstått att det var ert möte med moder Angelica som var avgörande för er önskan att gå så helhjärtat in i detta projekt. Vad var det ni såg i henne och EWTN?

Michael Warsaw: Jo, jag tror att det var redan och med det första mötet jag hade med henne år 1987, som hon övertygade mig helt och fullt om hur viktigt uppdrag EWTN hade och vilka stora utvecklingsmöjligheter det fanns i det hon själv skapat. Och jag såg vilken stor möjlighet det fanns i att röra människor med hjälp av det Glada budskapet. Jag hade arbetat lite inom journalistik och hade en del kontakter, men det var ett så litet antal människor vi kunde nå. Att upptäcka hennes vision och jämföra den med min var en fängslande tanke för mig och jag var glad att få bli del av detta nya och engagera mig i att få göra hennes uppdrag till mitt eget.

Redaktören: Var det kanske någon slags missnöje med det katolska klimatet som tvingade er att göra något?

Michael Warsaw: Så klart att jag ibland blev besviken när jag blev motarbetad av krafter inom Kyrkan, av vissa biskopar och grupper inom kyrkan. Det har alltid tagit hårt på mig. Det är omöjligt för mig att förstå hur man kan motsätta sig evangelisering. EWTN:s uppdrag är att föra människor tillbaka till Vår Herre och Kyrkan och Sakramenten. Det är verkligen svårt att förstå att man blir motarbetad när man vill skapa en relation till Vår Herre och sakramenten, så det var alltid en stor utmaning när jag fick mothugg mot detta. Men den andra sidan av vår verksamhet är att vi alltid håller fast vid vårt uppdrag, ser till att föra det vidare och på det viset medverkar till frälsningen av själarna.

Redaktören: I Europa och Sverige råder en tendens att marginalisera alla religioner, särskilt den katolska kyrkan som beskrivs som en “mörkermakt” som är emot utveckling osv. Är ni inte rädd att även EWTN kommer att bli marginaliserat?

Michael Warsaw: Ja, dessa trender är förstås mycket oroväckande. Att möta detta slags opposition kan endast göras genom att öppet och frimodigt bekänna sig till sin katolska tro. Även i Förenta Staterna har vi på senare år sett många försök att hindra oss att utföra vårt uppdrag. Vi har försökt förhindra dem genom att öppna processer och vädja till myndigheter och regering att tillåta oss att stoppa dessa försök som ju faktiskt hindrar oss att praktisera vår egen förkunnelse. Alla dessa ansträngningar att marginalisera och tysta Kyrkan är mycket tydliga men jag tror att vi som katoliker och katolska media har skyldighet att kämpa emot allt vad vi kan.

Redaktören: Riskerar inte EWTN att bara bli en kanal för de som redan tror? En annan aspekt är vilken målgrupp man vänder sig till. Kan EWTN verkligen appellera till ungdomar?

Michael Warsaw: Javisst. Det är så lätt att kritisera och säga att vi predikar för de redan övertygade. Men sanningen är att när vi läser de brev, e-postmeddelanden och lyssnar till dem som ringer till oss, då ser vi att många människors liv har förvandlats genom kontakten med EWTN och förstår att det är en stor del av samhället, av människor utan religion, eller katoliker som slutat praktisera sin tro som vi når ut till. EWTN:s program har alltså en mycket stor tittarskara. Sedan har vi den andra aspekten, att EWTN bara når ut till människor av en viss ålder. Men allt tyder på att detta inte heller är sant. Våra program vänder sig till alla åldersgrupper. Ungdomar kanske inte tittar på våra traditionella program men istället ser de på våra appar, streaming videos, YouTube och andra plattformar. Detta är en av de stora välsignelser EWTN nyligen begåvats med, att vi har kunnat bli diversifierade. Det går att se och lyssna på oss alla möjliga slags plattformar och därigenom har vi kunnat såväl bygga åhörarskaror av olika åldrar som människor som kanske inte är flitiga kyrkobesökare men som genom våra program påminns om sin tro och blir rörda i sina hjärtan. Och då kanske de går tillbaka till att praktisera tron. Vi försöker alltid att skilja mellan det vi gör och det våra bröder och systrar av andra trosinriktningar gör. Den katolska kyrkan kännetecknas av att vara en kyrka där sakramenten intar en stor plats och därför försöker vi leda människor tillbaka till deras församlingar där de kan utöva sakramenten så att de kan få ta emot den nåd som sakramenten ger oss. Det är vårt uppdrag, det är vårt slutgiltiga mål.

Redaktören: Ibland när jag tittar på EWTN, finner jag programmens inriktning vara helt amerikanska till stilen. Nu finns ni även i Latinamerika och i en del europeiska länder som Tjeckien, Slovenien, Slovakien och Ukraina...

Michael Warsaw: ...och Sverige!

Redaktören: Ja, så är det, även i Sverige! Vilka utsikter ser ni för detta europeiska äventyr?

Michael Warsaw: När vi påbörjade den internationella expansionen i mitten av 90-talet så startade vi i Latinamerika. Och under ett möte vi hade med moder Angelica i Buenos Aires sade hon att hennes dröm var att EWTN skulle återspegla rösterna, ansiktena och kulturerna hos de människor man tjänade. Det var aldrig avsikten att EWTN i den internationella dimensionen skulle förbli ett amerikanskt program. Det är den vision jag har för EWTN i framtiden. Visionen är att programmen alltid skall ge en bild av människorna i de länder där de visas.

Redaktören:: Och mee moder Angelica har ju en italiensk bakgrund!

Michael Warsaw: Absolut! Det är så jag ser EWTN/Europa under åren som kommer. Vi kan naturligtvis inte skapa program för varje tjugotal nationer, men vi kan bli partner till människor som önskar tjäna kyrkan genom medierna och som liksom vi önskar evangelisera via medierna – så många fantastiska grupper som önskar återge dessa ansikten, röster, traditioner. Jag ser fram emot de möten jag ska ha under de närmaste dagarna och den oerhörda tillfälle jag här har att få möta människor som är så djupt engagerade i evangeliseringen via medierna. Det är mycket rörande och ger mig hopp inför framtiden.

Redaktören: En del säger att det inte är möjligt att omvända människor via media, det enda som fungerar är kontakt människa till människa. Jag har ett eget svar till denna invändning: Men hur är det – skrev inte aposteln Paulus några brev som fortfarande får många människor att omvandla sig?

Michael Warsaw: Just precis, du har alldeles rätt där. Kyrkan har alltid använt sig av media och av olika plattformar!

Redaktören: Vad väntar Ni er för EWTN:s Skandinaviens räkning?

Michael Warsaw: Jag är spänd inför alla utvecklingsmöjligheter som finns där. Jag vet vad ni gör för att förbereda marken för oss så att vi sedan har en grund att stå på. För några år sedan fick vi en del kontakter och gjorde några program, men det finns mycket mera vi kan göra där tillsammans för att serva den skandinaviska regionen.

Redaktören: Vi äger stor teknisk skicklighet när det gäller att producera professionell tv, vi har en mycket tillfredsställande IT-infrastruktur osv. Och att vi har ett stort behov av katolsk tv förstås av sig självt. Men ibland betvivlar jag att vi kommer att kunna introducera en ny tv-station om vi inte har något att börja med.

Michael Warsaw: Jovisst, dessa farhågor kommer alltid att finnas. Men jag tänker på moder Angelicas motto: Gör det som verkar löjligt så öppnar du upp för mirakulösa. ( Do the ridiculous to open for the miraculous!)

Redaktören: Vi får se. Men vi är inte ett folk skilt från andra folk. Jag har mött människor här som kommit från länder jag inte ens hört talas om. Och efter att ha pratat i fem minuter med varandra, förstår vi varandra. Jag tror att detta kan appliceras även på detta här. Men det finns så många människor som saknar information om kyrkan och är helt okunniga om vad den står för. Jag vet inte vad ni vet om situationen på det andliga planet i Sverige och i andra länder i Skandinavien. De flesta svenskar tillhör den protestantiska kyrkan som tidigare var statskyrka. Mycket få praktiserar sin tro, emellertid, mindre än 2%. Det rör sig om en kyrka som befinner sig på gränsen till att helt förlora, t o m sin egen tro. Ser ni en möjlighet för EWTN att ta över från andra trostillhörigheter?

...dela allt det vackra som Kyrkan bär på, kyrkans rikedomar i alla dess avseenden, hennes liturgier, hennes tillbedjan, hennes lära, konst, musik, kultur – allt detta som är delar av den katolska kyrkan, de katolska traditionernas rikedom

Michael Warsaw: Jag ser att EWTN lär ut det som Kyrkan lär ut, sanningen, att den talar till folks hjärtan via det Glada budskapet. Vår lära betyder allvar, vill ge tillgång till ett nytt förhållande med Gud. Det är det underbara med den. I slutet av dagen brukade moder Angelica säga att vårt arbete betyder att producera program, men vi måste överlåta åt den Helige Ande att röra vid hjärtana.

Redaktören: Hur anser Ni att EWTN bör presenteras för skandinaviska länderna?

Michael Warsaw: Som en kanal som kan dela allt det vackra som Kyrkan bär på, kyrkans rikedomar i alla dess avseenden, hennes liturgi, hennes tillbedjan, hennes lära, konst, musik, kultur – allt detta som är delar av den katolska kyrkan, av de katolska traditionernas rikedom och att EWTN är del i dessa ting och önskar förmedla dem. Och absolut förvandla människors liv. Absolut!

Redaktören: Tack.

20151112

Intervju: Ulf Silfverling
Övers. Natasja Hovén

Michael P. Warsaw är ordförande i styrelsen och verkställande direktör i Eternal Word Television Network, Inc. (EWTN), världens största religiösa nätverk, vars säte finns i Irondale, Alabama, USA. Man använder sig av alla tänkbara tekniska faciliteter, och når elva TV-nätverk, kortvåg, satellit och AM/FM radio, online och digital medieservice för nyheter och andra publiceringar. Mr. Warsaw anslöt sig till EWTN år 1991 och har haft ledarställning inom TV-produktion, satellit-uppkopplingar och tekniska tjänster. Han blev ordförande år 2000 och verkställande direktör år 2009. I denna position övervakar han nätverkets strategiska inriktning och uppdrag världen över. Mr Warsaw är styrelsemedlem och leder alla anslutna organisationer, både inhemskt och internationellt. Med nätverkets förvärvande av National Catholic Register, har Mr. Warsaw också fått rollen som förläggare för denna nyhetstidning. Innan EWTN var Mr. Warsaw anställd vid Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception i Washington, D.C. Där innehade han posten som Biträdande ledare för Liturgi och senare upprättade han basilikans kommunikationsavdelning, för vilken han blev dess förste chef. Han tjänar nu vid Ekonomiråden för Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception, Catholic Distance University och även ledningsgruppen för the Catholic Leadership Conference. Han är även medlem i Legatus, en kristen think tank för affärsmän. Född i Springfield, Massachusetts, fullgjorde Warsaw universitetsstudier i religion vid The Catholic University of America i Washington, D.C., där han även gjorde sitt examensarbete som handlade om studier inom liturgi .

 


 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2008 All rights reserved