Ledare:

Den Ondes triumfer

Varningar har knappast saknats

 


Attacken i Paris var inte oväntad. Den var förutsedd sedan år av de som har lite insyn i terrororganisationerna. Den var till och med utlovad explicit av islamister i olika medier.

Likväl förfasas en hel värld, tagen på sängen. Eller gör den det?

I åratal har personer varnat och uppmanat poilitikerna att var mera verklighetstillvända och nyktra. Förgäves.

Vi har en av världens skickligaste kännare av internationell terrorism, Magnus Ranstorp. Han har studerat ämnet i 25 år. En snabb kontroll med SR ger vid handen att han oförtröttligt men förgäves har uppmanat politiker och samhälle få upp ögonen för vad som väntar. I P! finns inslag som dessa:

December 2010: Sverige har länge blundat för extremistisk islamism
Juli 2014: 350 skandinaver terrortränas av Isis
Juni 2014: Svenska kvinnor reser till krigets Syrien
Februari 2015: Samhällsdebatten sedan den 11 september har varit för naiv
Mars 2015: Lokala arbetet mot extremism släpar efter
Maj 2015: Miss i strategin mot extremister
Mars 2015: Sverige flera år efter Danmark i arbetet mot jihadism
Mars 2015: "I mänsklighetens namn måste vi stoppa det här nu. "

Den 7 november i år, alltså bara någon vecka sedan, sände man en diskussion, där bland andra Salahuddin Barakat från Islamakademin och Magnus Ranstorp, professor på Försvarshögskolan deltog . Medan Barakat hela tiden återkom att grunden för anslutning till terrororganisationerna är den sociala bakgrunden och samhällets oförmåga ge invandrad ungdom en meningsfull tillvaro, det vill säga bittra unga män, så återkom Ranstorp ständigt till nödvändigheten att ta itu med den bakomliggande ideologin.

Man kan inte bortse från att islam är en i djupet ideologiskt inriktad religion, som enligt många koranskolor är oförenlig med modern demokrati. Enligt Ranstorp måste man konfrontera själva argumentationen som ligger till grund för terrordåden och inte bara stirra sig blind på personerna. Den sociologiska förklaringen håller helt enket inte; förra årets terrordåd i Paris utfördes av välintegrerade personer med hög utbildning, med arbete, familj och god ekonomi. Gårdagens attentat skulle knappast kunna varken planeras eller utföras av vem som helst - de kräver både logistik, tekniska kunskaper och kallsinnig beräknande.

Vi måste alltså våga ta upp frågan om ideologin. Att det idag ännu finns hemsidor till stöd för ett kalifat på svenska, där varje deltagande i den demokratiska processen avfärdas som ett brott emot Gud, är ett tecken på ett samhälle som är förlamat av skräcken att verka "främlingsfientligt". Istället för att bemöta islamistisk retorik så ägnar politiker och medier all kraft åt att kriga mot "främlingfientlighet och rasism", både faktisk och förmodad.

Men att avslöja islamisternas programmatiska religion handlar inte om fientlighet emot främmande människor, utan motståndet mot idéer som leder till terror, död, krig, och framförallt den Ondes triumfer.

20151113
 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2008 All rights reserved