Egyptiska imamer och intellektuella:
Förnyelse av islam för att leda den mot den moderna världen

 


av Samir Khalil Samir

Rom (AsiaNews) – Att tänka om rörande relationen mellan könen, att låta även höga ämbeten, ända upp till presidentämbetet, öppnas för kvinnor, garantera de kristna rättigheten till prestigefyllda ämbeten (även presidentämbetet), att rena och omtolka profetens uttalanden (hadith), att föra människor till Gud genom vishet och tacksägelser, inte genom hot – detta är några av de revolutionära förslag som en grupp professorer, teologer och egyptiska imaner ger sina församlingar. Därmed vill man modernisera muslimernas liv och sätta stopp för de fundamentalistiska inflytandena som kommer från Saudiarabien. Denna grupp lärde önskar främja förnyelsen av den islamiska läran på samma gång som man önskar leva i harmoni med de kristna. 

Ett antal intellektuella och teologer vid Al Azhar-universitetet har givit ut en mycket viktig text – ”Dokument för förnyelsen av det religiösa samtalet”. Denna text publicerades på nätet den 24 januari, kl. 18:27, på veckotidningen Yaum al-Sâbis (Den sjunde dagen) hemsida. Att dokumentet är mycket viktigt framkommer också om vi ser till namnen på undertecknarna, som alla är kända lärda och djupt engagerade muslimer.

Bland dessa är det värt att nämna: Dr. Nasr Farid Wasel, tidigare stormufti av Egypten, imamen Safwat Hegazi, Dr. Gamal al-Banna, bror till grundaren av Muslimska brödraskapet, professorerna Malakah Zirâr och Âminah Noseir, den kände islamiske författaren Fahmi Huweidi; Dr. Mabruk Atiyyah, ett stort antal predikanter (du'ât), ansvariga för islamisk propaganda, bland dem Khalid al-Gindi, Muhammad Hedâyah, Mustafa Husni, etc. 

Det är första gången som ett dylikt förslag har utarbetats av erkända islamiska förgrundsgestalter. Dokumentet fick 153 kommentarer samma dag som det publicerats. Den största delen fördömde texten och sade att den förvränger den islamiska läran eller försöker skapany religion. Endast 18 personer gratulerade författarna till den. Det betyder att förnyelsens väg kommer att bli lång och snårig.   

Den ursprungliga texten till dokumentet (på arabiska) finner man i följande länk:  http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=343007.

Här publicerar vi en preliminär översättning som antigen behöver ses över. Inom de närmaste dagarna kommer vi även att kommentera några av förslagen.  

Dokument för förnyelsen av det religiösa samtalet

 1. Att se över böckerna som innehåller Hadith (orden som Muhammed sägs ha yttrat) och de koranska kommentarerna för att rena dem.  
 2. Redigera det islamiska politisk-religiösa vokabuläret, som t ex det som handlar om gizyah (den särskilda skatten som begärs in av dhimmi, andraklassmedborgarna).
 3. Finna ettnytt uttryck för konceptet som innebär d a new expression for the concept of fraternisation between the sexes.
 4. Utveckla den islamiska synen på kvinnor och finna lämpliga lagar för äktenskapet.  
 5. Islam är en religion som uppmanar till kreativitet.
 6. Förklaring av det islamiska konceptet djihad, och klargöra de regler och krav som styr det.
 7. Hejda angrepp på yttre fromhet och utländska bruk som kommer från grannländerna ( en förskönande omskrivning som syftar till att visa på inflytandet från Saudiarabien, red. anm.)  
 8. Skilja mellan stat och religion.
 9. Rena arvet efter ”de första århundradena av islam” (=Salafism), och ta bort de myter och angrepp på religionen som finns.  
 10. Ge de missionerande predikanterna (du'ât) tillräcklig förberedelse och öppna dörrarna för sådana som inte studerat vid Al Azhar-universitetet, enligt tydliga kriterier.
 11. Formulera de dygder som alla de tre uppenbarade religionerna lär ut. 
 12. Ta bort oriktiga gudstjänstbruk och lära människorna i Egypten vad den västerländska livsstilen betyder.   
 13. Tydligt artikulera den relation som måste finnas mellan de olika religionernas anhängare i skolor, moskéer och kyrkor.  
 14. Omskriva på ett annat sätt (anpassa den) presentationen av profetens liv så att Västvärlden kan förstå.  
 15. Inte hålla människorna borta från de ekonomiska systemen genom att säga att deras religion kräver att de inte ska ha något att göra med banker.  
 16. Erkänna kvinnors rätt att söka höga ämbeten upp till presidentämbetet.  
 17. Bekämpa sekeriella krav , som att islams flagga [måste vara] en. Uppmana människorna att komma till Gud genom tacksamhet och vishet, inte genom hot.  
 18. Utveckla Al Azhar-universitetets läror.
 19. Erkänna de kristnas rätt (att få tillgång till) viktiga ämbeten och (också) presidentämbetet.  
 20. Skilja religionen från makten och återskapa bandet med samhällets behov.
 21. Återskapa bandet mellan Da’wah (kallelsen till omvändelse till islam) och modern teknologi, satellitsystem och marknaden för islamiska kassetter.

Övers.: NH

 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2010 All rights reserved