USA: Den omfattande legaliseringen av
även sena aborter kan upphävas

 

(CNA) USA:s högsta domstol kommer att rösta för att upphäva Roe v. Wade, beslutet från 1973 som legaliserade abort i hela landet, enligt ett utkast till yttrande som citeras i en nyhetsrapport som släpptes måndag kväll.

"Vi anser att Roe och Casey måste åsidosättas", skriver domare Samuel A. Alito Jr. i det påstådda 98-sidiga utkastet till dokument , erhållet av Politico, som är märkt som "domstolens yttrande." "Det är dags att lyssna på konstitutionen och lämna tillbaka frågan om abort till folkets folkvalda representanter."

Politico - rapporten beskrev yttrandet som "ett helhjärtat, orubbligt förkastande" av Roe v. Wade, vilket skapade en konstitutionell rätt till abort i hela landet fram till ungefär 24-28 veckors graviditet. Domstolen ställer sig på delstaten Mississippi, som hade vädjat till domstolen för att upprätthålla ett 15-veckors abortförbud som lagstiftarna där antog 2018.

Dokumentet, som bär orden "1st Draft" överst, säger att Roe v. Wades resonemang var "exceptionellt svagt", att det ursprungliga beslutet har fått "skadliga konsekvenser" och att beslutet var "exceptionellt fel".

"Abort presenterar en djup moralisk fråga. Konstitutionen förbjuder inte medborgare i varje stat att reglera eller förbjuda abort. Roe [v Wade] och [Planned Parenthood v Casey] hävdade denna auktoritet. Vi åsidosätter nu de besluten och återlämnar den auktoriteten till folket och deras valda representanter”, står det i utkastet till beslut.

CNA har inte kunnat självständigt verifiera om utkastet till yttrande som Politico delar är äkta, och domstolens beslut kommer inte att vara slutgiltigt förrän det publiceras, troligtvis i slutet av juni. Om beslutet håller kommer mer än ett dussin stater omedelbart att förbjuda abort .

Samtidigt som nyhetsrapporten noterade att domare kan ändra sina röster när utkasten revideras, sades det att det är "oklart" om det har gjorts ändringar sedan det första utkastet. Rapporten, som citerar en icke namngiven insider från högsta domstolen som läckte dokumentet, säger att fyra domare - Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh och Amy Coney Barrett - har anslutit sig till Alito i majoritetens åsikt, medan tre - Stephen Breyer, Sonia Sotomayor och Elena Kagan — förbereder oliktänkande.

Överdomare John Roberts har ännu inte bestämt hur han ska rösta, står det i rapporten.

I utkastet skriver Alito att konstitutionen "inte hänvisar till abort", och att "ingen sådan rättighet är implicit skyddad av någon konstitutionell bestämmelse."

"För att få till en nationell lösning av abortfrågan har Roe och Casey väckt debatt och fördjupat splittringen", fortsatte Alito.

I fallet i fråga, Dobbs v. Jackson Women's Health Organization , argumenterades det inför domstolen i december 2021. Fallet handlar om en Mississippi-lag som begränsar de flesta aborter efter 15 veckor och handlar om frågan om "om alla förbud mot aborter är grundlagsstridiga”, eller om stater kan förbjuda abort innan ett foster kan överleva utanför livmodern. 

I Roe v. Wade slog domstolen fast att delstater inte kunde förbjuda abort före överlevnadsmöjlighet, vilket domstolen fastställde var 24 till 28 veckor in i graviditeten. 1992 biföll domstolen Roe i Planned Parenthood v. Casey. Om Roe slutligen omkullkastas, som förslaget antyder, skulle abortlagstiftningen överlåtas till varje enskild stat. 

Om utkastet är äkta, markerar detta första gången i domstolens moderna historia som ett utkast till yttrande från domstolen har läckt ut medan målet fortfarande pågår, noterar Politico. SCOTUSblog, en populär webbplats som rapporterar om Högsta domstolen, twittrade att utkastet "nästan säkert är ett autentiskt utkast till yttrande" och att dess läckage utgjorde en "oförlåtlig synd".

"Dokumentet som läckt ut till Politico är nästan säkert ett autentiskt utkast till yttrande av J. Alito som återspeglar vad han tror att minst 5 ledamöter av domstolen har röstat för att stödja - att åsidosätta Roe. Men som Alitos utkast återspeglar det inte kommentarerna eller reaktionerna andra domare", twittrade SCOTUSbloggen.

"Det är omöjligt att överskatta den jordbävning som detta kommer att orsaka inne i domstolen, när det gäller att förstöra förtroendet bland domarna och personalen. Denna läcka är den allvarligaste, mest oförlåtliga synden."

Vissa Pro-lifeledare reagerade försiktigt på Politico-rapporten, medan många bekräftade sitt fördömande av Roe och sin förhoppning om att det slutliga beslutet återspeglar vad som finns i utkastet.

Pro-life-gruppen SBA List sa "Om utkastet till yttrande som offentliggörs i kväll är domstolens slutgiltiga yttrande, applåderar vi helhjärtat beslutet."

"Det amerikanska folket har rätt att agera genom sina valda tjänstemän för att debattera och anta lagar som skyddar ofödda barn och hedrar kvinnor", säger SBA Lists ordförande Marjorie Dannenfelser i ett uttalande. 

"Om Roe verkligen omkullkastas kommer vårt jobb att vara att skapa konsensus för det starkaste möjliga skyddet för ofödda barn och kvinnor i varje lagstiftande församling."

"Vi erkänner också behovet av att pro-life-rörelsen fortsätter sitt befintliga arbete för att stödja gravida kvinnor och barn i nöd. Det finns tusentals pro-life graviditetscenter och mödrahem över hela landet och ett ständigt växande pro-life skyddsnät. Pro-life-rörelsen kommer att fortsätta växa för att möta behoven hos dessa kvinnor och deras familjer, gå och planera med dem för att älska och tjäna både mor och barn.”

På Twitter noterade reportrar att barrikader monterats upp runt Högsta domstolens byggnad i Washington, DC, omedelbart efter att nyheten kom.

Georgetown-studenten Gabe Fleisher, författare till Wake Up To Politics-nyhetsbrevet, twittrade: "Två poliser står och vakar när en skara på cirka 50 har samlats, de flesta sitter tysta med ljus."

Från CNA med benäget tillstånd

20220503

 

 

 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2008 All rights reserved