Påvligt sigill funnet på Gotland

 


(katobs.se) Delar av ett eller två påvliga sigill har hittats i jorden vid Roma kloster mitt på Gotland, enligt SR P4. Arkeologen Majvor Östergren fann ett halvt sigill redan i höstas. Nu har ytterligare ett halvt sigill hittats hundra meter från det andra. De kan ha hört till samma brev.

Sigillet är från påve Johannes XXII:s pontifikat. Han regerade i Avignon mellan åren 1316 och 1334, och var därmed den som längst besatte det påvliga palatset där. Påvedömet hade flytt Rom beroende på en konflikt mellan kyrka och stat. Inte mindre än sju påvar var fransmän, och de ville inte regera från Rom, som ansågs osäkert.


Det påvliga sigillet från 1300-talet


Påve Johannes XXII

Roma kloster grundades av den dynamiska cistercienserorden år 1163 efter att Alvastra och Nydala kloster etablerats av munkar från det franska Citeaux. Roma kloster växte till ett av de största i Norden. Klostret hade stora jordegendomar på Gotland, på Öland och i Estland. Det lyfte upp hela trakten; man anlade jordbruksmark och trädgårdar med medicinalörter, utvecklade fåraveln, dikade ut sumpmarkerna, byggde fiskdammar och kanaler, och arkitekturen speglades även i många små landsortskyrkor. Det blev också en intellektuellt centrum för studier och bön.


Roma kloster innan reformationen...


...och idag.

Efter den s.k. reformationen 1531 drogs all egendom in till kronan och klostret fick förfalla, så även fiskdammar, åkrar och kanaler mm. På 1700-talet byggdes ett "kronogods"; man tog det bästa från klosterkyrkan och använde i kungsgårdsbyggnaden. Kyrkan användes som fähus.

Reformationen innebar en dramatisk nedgång för hela Gotland. Kyrkorna som byggts för en viss liturgisk ordning (och även tillbedjan genom gluggar i kyrkväggen, hagioskop) besöktes ej som tidigare, målningar förvanskades och med den stora recessen - den statliga konfiskeringen av klostrenas egendom - förföll snart också vården av mark och byggnader, inte minst kyrkorna.

20220527

Foto: SR (sigillet) och katobs.se

 


 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2008 All rights reserved