En vädjan från Ukraina

St Rita Radio mottog denna hälsning och anmaning till att deltaga i novenan för Ryssland och Ukraina från biskop Mieczysław Mokrzycki.


 

"Den 25 mars kommer vår helige Fader, påven Franciskus, att konsekrera Ryssland och Ukraina till Vår Frus obefläckade hjärta. Vi vill förbereda detta med en novena, som vi tar upp idag. Vi ber att hela den världsvida katolska kyrkan förenar sig i våra böner, och ber om syndernas förlåtelse och att detta fruktansvärda krig snart ska ta slut. Prisad vare Jesus Kristus!"

Tidigare hade det romersk-katolska episkopatet i Ukraina tillskrivit Den helige Fadern detta:

"Helige Fader!

I dessa timmar av omätbar smärta och fruktansvärd prövning för vårt folk blir vi, biskoparna i konferensen för Episkopatet i Ukraina, talesmän för den obevekliga och innerliga vädjan som stöds av våra präster och helgade personer, som kommer till oss från hela det kristna folket, så att Ers Helighet kommer att ägna vårt fosterland och Ryssland åt Marias heligaste obefläckade hjärta.

Som svar på denna vädjan ber vi ödmjukt ers helighet att offentligt utföra en handling av hängivenhet till det heligaste obefläckade hjärtat av Maria i Ukraina och Ryssland, som begärts av den heligaste jungfrun i Fatima.

Må Guds moder, fredens Drottning, ta emot våra böner: Regina pacis, ora pro nobis!"

 

 

 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2008 All rights reserved