Kära bröder, jag har kallat er till detta konsistorium, inte bara för de tre helgonförklaringarna, utan också för att meddela er ett beslut av stor betydelse för kyrkans liv. Efter att upprepade gånger ha rannsakat mitt samvete inför Gud har jag kommit fram till att mina krafter, på grund av min höga ålder, inte längre är lämpade för en adekvat utövning av det petriniska ämbetet.

Jag är väl medveten om att detta ämbete, på grund av sin väsentliga andliga natur, måste utföras inte bara med ord och gärningar, utan inte minst med bön och lidande. Men i dagens värld, som är föremål för så många snabba förändringar och som skakas av frågor av djup betydelse för troslivet, krävs det för att styra Sankt Petrus båt och förkunna evangeliet både själslig och kroppslig styrka, en styrka som under de senaste månaderna har försämrats hos mig till den grad att jag har varit tvungen att erkänna min oförmåga att på ett adekvat sätt fullgöra det ämbete som anförtrotts mig.

Av denna anledning, och väl medveten om allvaret i denna handling, förklarar jag med full frihet att jag avsäger mig ämbetet som biskop av Rom, Petrus' efterträdare, som kardinalerna anförtrodde mig den 19 april 2005, på så sätt att från och med den 28 februari 2013, klockan 20.00, kommer Roms stol, Petrus' stol, att vara vakant och en konklav för att välja den nya översteprästen kommer att behöva sammankallas av dem som har befogenhet till det.

Kära bröder, jag tackar er uppriktigt för all den kärlek och det arbete med vilket ni har stöttat mig i min tjänst och jag ber om förlåtelse för alla mina brister. Och låt oss nu anförtro den heliga kyrkan åt vår högste herde, vår Herre Jesus Kristus, och bönfalla hans heliga Moder Maria, så att hon med sin moderliga omsorg kan bistå kardinalfäderna med att välja en ny överstepräst.

När det gäller mig själv vill jag även i framtiden hängivet tjäna Guds heliga kyrka genom ett liv som är ägnat åt bön.

 

 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2008 All rights reserved