Påven Benedikt XVI:

FÖRKLARANDE NOT TILL MOTU PROPRIO "SUMMORUM PONTIFICUM"

 

 

VATIKANEN, den 7 juli, 2007 (VIS) – Den Heliga stolens presskontor gav idag ut en förklarande not angående Motu Proprio "Summorum Pontificum". De viktigaste passagerna i noten finner ni här nedan.

Motu Proprio 'Summorum Pontificum' anger nya föreskrifter för den romerska liturgin så som den brukades före 1970 års reform. Anledningarna till detta förklaras tydligt i den helige Faderns brev till biskoparna som medföljer motu propriet (de två dokumenten har sänts till alla biskopskonferensernas ordföranden och till alla nuntierna, som har åtagit sig att sända dem vidare till alla biskopar).

Den grundläggande föreskriften är den följande: den romerska liturgin skall ha två former ('usus'):

"a) Den ordinarie formen är den som följer den liturgiska reformen som påven Paulus VI företog år 1970, så som den framkommer i de liturgiska böckerna som promulgerades vid den tiden. Det finns en officiell utgåva på latin som kan användas alltid och överallt, och översättningar på olika språk som givits ut av de olika biskopskonferenserna.

b) Den särskilda form som är den som firas enligt de liturgiska böckerna som gavs ut av den salige påven Johannes XXIII år 1962."

I paragraf 8 lyder noten: ”Biskopen på en särskild plats kan om det finns ett tillräckligt stort antal troende som önskar följa den tidigare liturgin upprätta en personförsamling. Det vore lämpligt att det i dylika fall rör sig om ett ansenligt antal troende, även om det inte behöver uppnå det stora antal som man finner i andra församlingar”.

Den förklarande noten framhäver också några av de utmärkande egenskaperna hos 1962 års missale:

"Den är en 'fullständig' mässordning på latin, det vill säga den innehåller också läsningarna för firandena (den är inte på något sätt annorlunda än det ”lektionarium” som 1970 års mässordning innehåller).

"Den innehåller bara en enda eukaristisk bön som är 'den romerska kanon' (denna motsvarar den första eukaristiska bönen i det senare missalet vilket har ett urval av olika eukaristiska böner).

"Olika böner (inkluderande en stor del av kanon) läses av prästen i låg röst ohörbart för församlingen.

"Andra skillnader är läsningen av början av Johannesevangeliet i slutet av mässan.

"1962 års missale säger inget om koncelebration. Det säger ingening om altarets eller mässfirarens riktning (om de bör vara vända mot folket eller ej).

"Påvens brev visar på möjligheten av att man i framtiden berikar 1962 års missale ytterligare (genom införandet av nya helgon, nya prefatier, osv.)"

Texten är översatt från originaltext på engelska utgiven av© Copyright 2007 - Libreria Editrice Vaticana

 


Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2006 All rights reserved