Påve Franciskus i Lettland:

Låt inte tron bli till ett museiföremål!

 

RIGA, Lettland - Under en ekumenisk gudstjänst i Lettland under måndagen, varnade påve Franciskus de kristna att inte låta tron ​​reduceras till att bli en del av historia utan att hålla den aktiv i sina liv och i samhället.


Foto:CNA

"Det här är en återkommande fara för oss alla", sade påven den 24 september.

Vi kan ta det som ger oss vår identitet och förvandla den till något kuriosa från det förflutna, en turistattraktion, ett museiföremål, som påminner om vad av tidigare generationer uppnått. ... Samma sak kan hända med vår tro.

"Vi kan sluta känna oss som "bofasta" kristna och bli turister" fortsatte han.

Vi kan till och med säga att vår hela kristna tradition kan löpa samma risk: risken att sluta som ett museiföremål som är inneslutet inom våra kyrkor och inte längre ge ut en melodi som kan beröra hjärtan och inspirera livet hos dem som hör det.

Påven Franciskus talade under ett ekumeniskt bönemöte i den evangelisk-lutherska katedralen i Riga, Lettland. Katedralen är ett av landets mest kända landmärken och har en piporgel som anses vara den bästa i världen.

Trots att orgeln har renoverats och byggts upp flera gånger under åren anses det också vara en av de äldsta i Europa och var samtidigt den största i världen.

Under bönen hänvisade Franciskus till orgeln och påpekade hur den måste "åtföljas av livet, kreativiteten, fantasin och hängivenheten hos alla som berördes av dess ljud".

Den har varit Guds och människors instrument för att lyfta ögon och hjärtan till himlen. Idag är den en symbol för denna stad och dess katedral.

---

För dem som bor här är det mer än en monumentalt orgel; Den är en del av livet, traditionerna och identiteten på denna plats.

Han sade att orgeln kan vara en symbol för den kristna tron ​​som, som St Lukas säger, "inte ska döljas, utan att bli känd och att återklinga i de olika samhällssektorerna."

Om "Evangeliets musik" inte hörs i människors liv kan det inte finnas något hopp, sade han. Om evangeliets musik inte låter i hem, på arbetsplatser och i allmänhet, kommer människor inte att erkänna plikten att försvara värdigheten för varje man och kvinna.

Om evangeliets musik upphör, kommer människor att förlora glädje, medkänsla, förtroende och förmåga att försonas. Han sade: "Om evangeliets musik inte längre hörs, kommer vi att förlora de ljud som leder våra liv till himlen och bli låsta till en av dagens värsta missförhållanden: ensamhet och isolering."

"Tack Gud" att Johannes 'evangeli ord fortsätter att "ge eko i mitt iband oss", sade påven: "Fader, att alla kan vara ett ... så att världen kan tro."

Han förklarade att Jesus bad dessa ord innan korsfästelsen,

just när han såg fram emot sitt eget kors. Denna ständiga och tysta bön markerar en väg för alla; Det visar oss sättet att följa.

---

Vi upptäcker den enda vägen som är möjlig för all ekumenik: att konfrontera lidandets kors. ... Jesus, som vände sig till sin Fader, och till oss, hans bröder och systrar, fortsätter att be: "att alla kan vara ett.

"Dessa tider är inte enkla tider, sade Franciskus, speciellt för dem som, även idag, upplever exil och martyrium för tron. "Men deras vittnesmål får oss att inse att Herren fortsätter att kalla oss och be oss att leva evangeliet radikalt, i glädje och tacksamhet."

Om Kristus ansåg oss värdiga att leva i dessa tider, kan vi inte, i den här tiden - den enda tid vi har - låta oss överväldigas av rädsla, eller tillåta den här tiden att passera utan att leva fullt ut med glädje och tro,

sade han.

Efter bönemötet sammanträffade påven Franciskus med äldre män och kvinnor i St. James 'katolska katedral. Även om Lettland är ett lutherskt land utgör katolikerna cirka 25% av befolkningen på knappt 2 miljoner.

I St. Jakobs kyrka erinrade påven om de många prövningar som äldre letter har upplevt, såsom krig, politisk förtryck, förföljelse och exil. "Men ni var fasta, ni fortsatte i tro, "sade han.

Varken nazistregimen eller sovjetregimen kunde släcka tron ​​i era hjärtan; inte heller kunde de stoppa några av er från att bli präster, ordens-systrar, kateketer eller från att tjäna kyrkan på andra sätt som riskerar era liv, sade han. "Du kämpade den goda kampen; du fullbordade loppet; du bevarade din tro."

Han pekade på St Jakobs ord om att ha beständighet i tron och uppmuntrade dem som var närvarande att fortsätta, att "inte ge efter för besvikelse eller sorg" för att inte förlora mildhet eller hopp.

Franciskus uppmanade dem att i sina hem och i hemlandet ha "tålmodig uthållighet och tålamod i förväntan" ty "på detta sätt fortsätter ni att bygga upp ert folk".

Innan mötena i de två katedralerna inledde påve Franciskus sin dag i Lettland med ett kort tal till landets myndigheter. Till dem sa han att han var glad att veta att den katolska kyrkan, i samarbete med de andra kristna kyrkorna, är en viktig del av landets rötter.

Evangeliet har näring ert folks liv i det förflutna; idag kan det fortsätta att öppna nya vägar som gör det möjligt för er att möta nuvarande utmaningar, värdera skillnader och framför allt uppmuntra "gemenskap" mellan alla ,

sade han. Påven lovprisade också landets frihet, som firas under årets 100-årsjubileum av landets självständighetsförklaring.

"Om vi ​​idag kan fira, beror det på alla som röjde väg och öppnade en port mot framtiden", sade han och överlät samma ansvar för alla: att öppna en port mot framtiden genom att beakta allt som står i livets tjänst. "

Han sa att en samhällsutveckling inte mäts genom de producerade varorna eller resurserna, utan i lusten "att skapa liv och bygga för framtiden", som är "utmätt genom dess kapacitet för självuppoffring och engagemang, efterföljande exemplet av tidigare generationer. "

20180926

Övers. US

Från National Catholic Register med benäget tillstånd

 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2010 All rights reserved