Påven undervisar 


(13.11.2013) Lyssna här: RealAudioMP3 Varje söndag bekänner vi vår tro i trosbekännelsen, och där säger vi: “Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse”. Det är enda gången som ett sakrament nämns i trosbekännelsen. Men dopet är ingången till tron och ...»


(06.11.2013) Lyssna här: RealAudioMP3 Förra gången talade jag om de heligas gemenskap, i bemärkelsen gemenskap mellan heliga personer, det vill säga mellan oss troende. Idag tänkte jag fördjupa den andra aspekten av de heligas gemenskap. Den första aspekten ...»


(31.10.2013) Lyssna här: RealAudioMP3 Idag tänkte jag tala om något mycket viktigt i vår tro, nämligen “de heligas gemenskap”. Katolska kyrkans katekes förklarar att detta uttryck syftar på två olika saker: gemenskap med heliga ting, det heliga, och gemenskap ...»
Maria som förebild för tro, kärlek och förening med Kristus

(23.10.2013) Vi fortsätter våra katekeser om kyrkan, och idag tänkte jag se på Maria som bild av och förebild för kyrkan. Vi utgår från ett citat av Andra Vatikankonciliet. Konstitutionen om kyrkan, Lumen gentium, säger så här: ”Redan den helige ...»


(16.10.2013) Lyssna här: RealAudioMP3I trosbekännelsen säger vi att vi tror på “en, helig, katolsk och apostolisk kyrka”. Jag vet inte om ni någonsin har funderat över vad det innebär att kyrkan är apostolisk. Kanske har ni någon gång besökt Rom och tänkt på ...»


(09.10.2013) Lyssna här: RealAudioMP3“Jag tror på en, helig, katolsk … kyrka”. Vad betyder katolsk? Det kommer av grekiskans “kath’olòn”, som betyder “enligt det hela”, helheten. Hur tillämpas denna helhet på kyrkan? I vilken bemärkelse säger vi att kyrkan är ...»


(02.10.2013) Lyssna här: RealAudioMP3I trosbekännelsen bekänner vi att vi tror “på en enda … kyrka”, och sedan lägger vi till adjektivet “helig”. Vi säger alltså att kyrkan är helig. Så har det alltid varit sedan de första kristna, som helt enkelt kallade ...»


(25.09.2013) Lyssna här: RealAudioMP3I trosbekännelsen säger vi att vi tror på “en enda … kyrka”. Vi bekänner alltså att kyrkan är en enda, och denna kyrka är i sig själv enhet. Men om vi ser på den katolska kyrkan i världen upptäcker vi att den omfattar ...»


(11.09.2013) Lyssna här: RealAudioMP3Idag går vi tillbaka till katekeserna om kyrkan med anledning av “Trons år”. Bland de bilder som Andra vatikankonciliet valde för att förklara vad kyrkan är, finns bilden av en “moder”. Kyrkan är vår moder i tron, i det ...»
 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2008 All rights reserved