Litania till Syriens heliga

För privat bruk endast

 

yrie eleison, Kyrie eleison.
Christe eleison, Christe eleison.
Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Christe audi nos, Christe audi nos.
Christe exaudi nos. Christe exaudi nos.

Gud, Fader i Himmelen ha förbarmande med oss
Guds Son, världens Frälsare,
Gud Helige ande
Heliga Treenighet, en enda Gud

Heliga Maria, bed för oss.
Heliga Guds Moder,
Heliga Jungfru av alla jungfrur
St Mikael,
St Gabriel,
St Rafael,
Alla Heliga Änglar och Ärkeänglar,
St Johannes Döparen,
St Josef,

Alla Heliga Patriarker och Profeter, bed för oss.
Salige Petrus Aposteln, och förste Patriarken av Antiokia,
Salige Paulus Aposteln, född i Tarsus,
Salige Paulus Aposteln, förblindad och omvänd på väg till Damaskus,
Salige Paulus Aposteln, , upplyst och döpt vid gatan som kallas den Raka
Salige Petrus och Paulus, förebilder för ödmjukhet och rättvisa i Antiokia,
St Ananias av Damaskus, du som lade dina händer på Aposteln Paulus,
Salige Lukas Evangelisten,
St Manahen, Herrens lärjunge och fosterbroder till Herodes Antipas,
Alla ni Heliga Syriska lärjungar till Herren,
Alla ni heliga oskyldiga av Syrien,

St Apollinaris, bed för oss.
St Felix av Nola,
St Abraham av Arbela,
St Doroteus av Tyre,
St Eusebius av Samosota,
St Antonius av Antiokia,
Alla ni Heliga syriska Protomartyrer,

Ss Viktor och Corona, bed för oss.
Ss Galation och Episteme,
Ss Cosmas och Damianus,
St Romanus av Samosata,
och ni Heliga bröder Ss Jakob, Philotheus, Hyperekius, Abibus, Julianus och Paregorius,
St Anastasius av Antiokia, och dina vänner Ss Julian, Celsus och Marcionilla,
Ss Romanus av Caesarea och Barulas,
St Andreas Stratelates och dina 2953 vänner,
St Julian av Cilicia,
Alla ni fyrtio Soldatmartyrer av Sebaste,
St Eusiginius,
Ss Sergius och Bacchus,
Fr Francois Mourad,
Alla ni Heliga syriska martyrer,

St Ephrem Syriern, bed för oss.
St Johannes Krysostom,
St Johannes Damaskenen,
Alla ni Heliga syriska lärare av Tron,

St Evodius, bed för oss.
St Ignatius av Antiokia,
St Herodian av Antiokia,
St Theofilus av Antiokia,
St Serapion av Antiokia,
St Asclepiades av Antiokia,
St Babylas av Antiokia,
St Eustatius den Store av Antiokia,
St Anastasius II av Antiokia,
Alla ni Heliga Patriarker och Biskopar av Antiokia,

Påve St Anicetus, bed för oss.
Påve St Sergius I,
Påve St Gregory III,

St Kyrillos av Jerusalem, bed för oss.
St Sofronius av Jerusalem,
Alla ni Heliga syriska Biskopar och Patriarker av Jerusalem,

St Maron, bed för oss.
St Johannes Maron, förste patriarken av den Maronitiska kyrkan,
St Mar Awtel,
St Domnina av Syrien, Jungfru och lärjunge av St Maron,
Salige Abdel Moati, Frans och Rafael Massabki, och dina heliga vänner,

St Birillus, vigd av Salige Petrus, bed för oss.
Ss Philo och Agathopodes,
St Jakob av Nisibis,
St Frumentius, Apostle to Ethiopia
St Maruthas, Syrianska kyrkans Fader
St Romanos Melodist,
St Cosmas Melodist, och fosterbroder till Damaskenen,

St Palladius Ökenfadern, bed för oss.
St Thalassius av Syria,
St Alexius av Rom, Gudsmannen,
St Simeon Styliten,
St Baradates,
St Auxentius av Bithynia,
St Simeon Styliten den Yngre,
Alla ni Heliga syriska Präster och Leviter,
Alla ni Heliga syriska Munkar och Eremiter,

St Filip av Agira, bed för oss.
Alla ni Heliga syriska Bekännare,

St Serapia, bed för oss.
St Margaret av Antiokia,
Ss Domnina, Berenice och Prosdoce,
St Basilissa, bed för oss.
Alla ni Heliga syriska jungfrur och änkor
Alla ni syriska heliga av Gud,

Var barmhärtig, förskona oss O Herre.
Var barmhärtig, hör oss nåderikt, O Herre.
Från allt ont, bevara oss, O Herre.
Från all synd,
Från din vrede,
Från plötslig och oförutsedd död,
Från djävulens snaror,
Från vrede, och hat, och varje ond vilja,
Från otuktens ande,
Från pest, katastrofer och krig,
Från revolution,
Från alla falska profeter,
Från Mohammeds felslut,
Från jihad,
Från otro, heresi och hedendom,
Från evig död,
förskona oss, O Herre.

Genom mysteriet av Din Heliga Inkarnation, förskona oss, O Herre.
Genom din ankomst,
Genom din födelse,
Genom ditt dop och Heliga fasta,
Genom ditt Kors och lidande,
Genom din Död och Begravning,
Genom din Heliga Uppståndelse,
Genom din enastående Himlafärd,
Genom the ankomsten av den Helige Ande, Hjälparen,
Genom blodet av dina Heliga och Saliga syriska martyrer,
På domens dag

Vi syndare: vi vädjar till dig; hör oss.
Att du må förskona oss: vi vädjar till dig, hör oss.
Att du kunde förlåta oss: vi vädjar till dig, hör oss.
Att du kunde leda oss till uppriktigt bot, vi vädjar till dig, hör oss.
Att du kunde lova att du leder och bevarar din Heliga Kyrka: vi vädjar till dig, hör oss.
Att du kunde lova att bevara vår Apostoliska Prelat, och alla ordnar i Kyrkan: vi vädjar till dig, hör oss.
Att du kunde lova att ödmjuka fienderna till Heliga Kyrkan: vi vädjar till dig, hör oss.
Att du kunde lova att bringa fred och sann anslutning till kristna konungar, prinsar, och härskare: vi vädjar till dig, hör oss.
Att du kunde lova att säkerställa fred och enhet i hela den kristna världen: vi vädjar till dig, hör oss.
Att du kunde kalla alla tillbaka till den sanna enheten i Kyrkan, samla alla som har avvikit från Hennes flock, och att leda alla otroende till Evangeliets ljus: vi vädjar till dig, hör oss.
Att du kunde lova att ge styrka och visdom åt staternas ledare: vi vädjar till dig, hör oss.

Att du kunde lova att styrka och bevara oss i din heliga tjänst: vi vädjar till dig, hör oss.
Att du kunde upphöja våra sinnen till himmelsk längtan: vi vädjar till dig, hör oss.
Att du kunde utverka evig välsignelse till alla våra välgörare: vi vädjar till dig, hör oss.
Att du kunde förskona våra själar, och våra bröders och välgörares, från evig fördömelse: vi vädjar till dig, hör oss.
Att du kunde lova att trösta det drabbade folket i Heliga Syrien, vi vädjar till dig, hör oss.
Att du kunde lova att ge och bevara frukterna av jorden: vi vädjar till dig, hör oss.
Att du kunde lova evig vila till alla troende som avlidit: vi vädjar till dig, hör oss.
Att du kunde lova nåderikt att höra oss: vi vädjar till dig, hör oss.
Son av Gud: vi vädjar till dig, hör oss.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, parce nobis, Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exaudi nos Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

Christe audi nos, Christe audi nos.
Christe exaudi nos. Christe exaudi nos.

Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Christe eleison, Christe eleison.
Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Pater noster [silentio]
Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.

Domine exaudi orationem meam, et clamor meus ad te veniat.

Oremus:

För världens ledare::
O Gud, som lärde de troendes hjärtan i ljuset av den helige Ande se till att av samme Andes nåd, vi alltid må vara sannskyldigt visa och alltid glädjas i Hans förtröstan.
Genom Kristus vår Herre.
Amen.

Mot förföljelsen av de kristna:
O Herre, vi vädjar till dig, krossa högmodet hos våra fiender och ödmjuka dem genom din mäktighet. Genom vår Herre Jesus Kristus
Amen.

I varje kris:
O Allsmäktige Gud, förakta ej ditt folk som skriker ut sin förtvivlan, men för ditt Namns ära, var fördragande och hjälp dem i nöd. Genom vår Herre Jesus Kristus.
Amen.

För våra fiender:
O Gud, du som älskar och beskyddar både fred och medmänsklighet, giv att alla våra fiender ansluter till fred och sann medmänsklighet, och ge dem förlåtelse för alla synder, och genom din makt, bevara oss från deras snaror. Genom vår Herre Jesus Kristus.
Amen.

För beskyddet av Kyrkan:
Allsmäktige, evige Gud, i vars händer mänsklighetens hela styrka och nationernas maktspira vilar, se till vilken hjälp vi kristna behöver: att de hedniska folken som hänfaller till grymheter må bli krossade av din rättfärdiga hand. Genom vår Herre Jesus Kristus. Amen.

I krigstider:
O Gud, som förvandlar krigshets till intet och skyddar genom din makt alla som hoppas på dig, som besegrar alla som startar krigen; hjälp dina tjänare som åkallar din barmhärtighet; så att vreden hos fienden stillas och vi aldrig må upphöra att prisa och tacka dig. Genom vår Herre Jesus Kristus.
Amen..

För freden:
O Gud, du som är alla heligas mål, och källa till rättrådighet och goda verk; se till dina tjänare det som världen inte kan ge; att såväl våra hjärtan blir omvända att lyda dina bud och att fruktan för fienden blir utplånad och vår tillvaro genom ditt beskydd blir fylld av din frid. Genom vår Herre Jesus Kristus.
Amen.

Domine exaudi orationem meam, et clamor meus ad te veniat.
Exaudiat nos omnipotens et misericors Dominus. Amen.
Et fidelium animae per misericordiam Dei, requiescant in pace. Amen.

Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2006 All rights reserved