Sr Lucia om uppenbarelsen den 13 juli 1917

Från hennes memoarer, augusti 1941


 

"Gud vill införa hängivenhet till mitt obefläckade hjärta i världen. Om det jag säger till dig görs, kommer många själar att bli frälsta och det kommer att bli fred. Kriget kommer att ta slut. Men om människor inte upphör att  förolämpa Gud, kommer ett ännu  värre krig att bryta ut under Pius XI:s pontifikat. När du ser en natt upplyst av ett okänt ljus, vet du att detta är det stora tecknet som Gud har givit dig att Han är på väg att straffa världen för dess brott, med hjälp av krig, hungersnöd och förföljelser av kyrkan och den helige Fadern. För att förhindra detta kommer jag att be om invigning av Ryssland till mitt obefläckade hjärta, och föreing i botgöring den första lördagen. Om mina önskemål uppmärksammas, kommer Ryssland att omvändas, och det kommer att bli fred. Om inte, kommer hon att sprida sina villfarelser över hela världen och orsaka krig och förföljelser av kyrkan. De goda kommer att bli martyrer, den Helige Fadern kommer att få lida mycket, olika nationer kommer att utplånas. Till slut kommer mitt obefläckade hjärta att triumfera. Den Helige Fadern kommer att inviga Ryssland till mig, och landet kommer att omvändas, och en period av fred kommer att skänkas världen."

 

20220317

 

 

 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2008 All rights reserved