Dekret

 

 

 

postoliska Penitentiariet beviljar med glädje, i kraft av de fullmakter som särskilt för denna gång har skänkts av vår allraheligaste fader och herre i Kristus, herr Franciskus, genom Guds försyn påve, till den högvördige fadern, herr Ceslaw Kozon, biskop av Köpenhamn och ordförande i Nordiska Biskopskonferensen – eller med dennes medgivande en annan prelat med biskopsvigning – tillstånd att vid den heliga Teresas av Jesusbarnet och de heliga Louis och Zélie Martins relikers pilgrimsfärd, och på en dag som han väljer med de kristtrognas bästa för ögonen, och efter det att det gudliga Offret framburits, utdela den påvliga välsignelsen med fullkomlig avlat, som kan vinnas av de kristtrogna på sedvanliga villkor (sakramental bikt, kommunion och bön i den Helige faderns intention), om de närvarar vid en sådan gudstjänst besjälade av sann botfärdighet och kärlek. De kristtrogna som hängivet mottar den påvliga välsignelsen, fast de av rimliga skäl inte fysiskt kan närvara medan dessa gudstjänster pågår utan följer dem via television eller radio och i from avsikt, kan också enligt lagens bestämmelse vinna samma plenaravlat, på sedvanliga villkor. Ingen härmed oförenlig bestämmelse utgör något hinder för det sagda.

Givet i Rom, i Apostoliska Penitentiariets byggnad, den 10 september i Herrens år 2018.

MAURO kard. PIACENZA
storpenitentiarie

KRYSZTOF NYKIEL
regens

 


Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2006 All rights reserved