Frispråkig biskop efterträder sverigebekante kardinal Kasper

 

(katobs.se) Biskop Kurt Koch från Basel har den 1 juli av påven utsetts att leda Det påvliga rådet för kristen enhet (Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani). Rådet har tidigare letts av kardinal Walter Kasper. Kurt Koch har gjort sig känd för sina ofta skarpa herdabrev, där han belyser dagsaktuella frågor. I fallet med den omstridda prästbrödraskapet Sankt Pius X och de upphävda exkommuniceringarna, gick biskop Koch ut för att förklara bakgrunden till påvens beslut och samtidigt uppmanade han de tyroende att stödja påven. Biskop Koch har också betonat vikten att tolka konciliet utifrån dee grundtexter som finns och inte de tolkningar som gjorts oberoende av vad konciliet faktsikt förordade.

När det gäller ekumeniken har Kurt Koch uttryckt besvikelse angående de reformerta och lutherska kyrkorna, som valt att ytterligare liberalisera innehållet och alltmer överge läran till förmån för dagspolitiska anpassningar.

Se även: Brev av den 6 februari till de troende med
anledning av den svåra situationen i kyrkan av idag

20100815

 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2010 All rights reserved