Insatser för den gamla mässordningen gav kallelser

 

(katobs.se) Mgr Dominique Rey, biskop av Fréjus-Toulon, skall den 26 september prästviga två personer, varav en stiftspräst, i den extraordinära formen av den romerska riten, erfar katobs.se.

Stiftet var tidigt ute att tillgodose påvens vilja. För fyra år sedan upprättades en särskild församling för den äldre riten som besöktes av kardinal Castrillon i november förra året. När påven gav ut sitt motu proprio Summorum Pontificum, som förklarade att den traditionella riten aldrig varit förbjuden och därmed är helt fri för varje präst att fira, tillsatte Mgr Rey en kommission för dess konkreta tillämpning med syfte att informera de troende och ordna med handledning för intresserade präster. Stiftets populära seminarium öppnades också för kandidater som önskar läsa till präst och vigas enligt den äldre formen.

Biskopens digra arbete har nu burit frukt i och med den första vigningen. Framgångarna med prästkallelserna i Toulon har lett till att också Lyon till hösten planerar att öppna sitt seminarium för kandidater i den traditionella riten.

På frågan om hur biskopen själv ser på påvens motu proprio svarade han att den kan vara en "chans för enheten i kyrkan och att dess tillämpning fordrar en del omvändelser, en förmåga att komma ur fördomar och fördömanden".

20090818

 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2008 All rights reserved