Den ”reella schismen” befästs

 

Rom (Tagespost.de) Frågan om de omgifta: Polska biskopar håller fast vid ”Familiaris consortio” medan kyrkan i Tyskland följer ”Amoris laetitia”.

Av Guido Horst

I Polen förblir allt vid det gamla – trots en över tvåårig synodal process om äktenskap och familj och trots det av påve Franciskus publicerade slutdokumentet ”Amoris laetitia”.

Mer än ett år efter publikationen av den postsynodala skriften har nu också de polska biskoparna fattat sitt beslut rörande de omgifta och skilda. De ser, liksom tidigare, inga nya möjligheter till kommunion för de döpta som lever i ett nytt förhållande trots att det fortfarande finns äktenskapsband till en person, som man ingått sitt första äktenskap med. Kyrkans lära om kommunion för människor som lever i icke-sakramentala förhållanden, har ”inte ändrats”, säger talesmannen för biskopskonferensen, Pawel Rytel-Andrianik, efter plenarsammanträdet i sydpolska Zakopane på onsdagskvällen.

Katoliker som lever i sådana förhållanden, heter det i de polska biskoparnas deklaration, bör ledas till ”sann omvändelse och till försoning med sin äktenskapspartner och med barnen i denna förbindelse”. Biskoparna påminner de berörda om påve Johannes Paulus II dokument från 1981”Familiaris consortio”. I den tillåts omgifta katoliker bara kommunion , om de har beslutat att leva tillsammans som syskon och föra ett s.k. ”josefsäktenskap”.

Dokumentet ”Amoris laetitia” behandlade integrering av människor som lever i icke-sakramentala relationer, säger biskoparna vidare. Vid deras sammankomst i höst kommer de på nytt att rådgöra om pastorala riktlinjer för äkta makar och familjer. Man vill då också konkret förklara hur kyrkan vill ledsaga de omgifta skilda.

Mitt i Europa har det alltså uppstått ett själavårdsläge med två spår, en situation som mer och mer kännetecknar hela den katolska kyrkan.

Mitt i Europa har det alltså uppstått ett själavårdsläge med två spår, en situation som mer och mer kännetecknar hela den katolska kyrkan. I februari i år hade den tyska biskopskonferensen fattat ett annat beslut i frågan om kommunion för omgifta och i en deklaration förklarat, att ”Amoris laetitia” öppnar för möjligheten att i enskilda fall efter granskning av beslutsgrund och samvete acceptera tillträde till sakramenten.

Därmed har det i katolska kyrkan uppkommit den ovanliga situationen att borgerligt omgifta katoliker, som råkar bo öster om gränsfloden Lausitzer Neiße, kan söka upp en katolsk präst bara några hundra meter väster om denna gränsflod, t.ex. i Görlitz, och där ta emot kommunionen. Omgifta, som väster om Neiße får gå till kommunion, kan däremot inte längre göra samma sak i en polsk kyrka. De tyska biskoparna pläderade i sin deklaration för den av påve Franciskus föreslagna pastorala procedur, som bygger på de tre centrala riktlinjerna, att ledsaga, urskilja och integrera. En sådan process måste inte i varje enskilt fall sluta med mottagandet av botens och eukaristins sakrament. ”Det individuella beslutet att, under aktuella omständigheter, inte, eller ännu inte, kunna ta emot sakramenten, förtjänar aktning och respekt”, säger biskoparna. Men också de berördas val att ta emot sakramentet måste respekteras. Detta beslut som överlåtits de troende kan katoliker i Polen, enligt biskoparnas vilja där, inte längre fatta.

Men denna skillnad i praxis när det gäller en central aspekt av sakramental teologi och äktenskapspastoral - en del talar om en ”reell schism”- berör inte bara Tyskland och Polen. Flertalet afrikanska biskopar är inne på samma linje som den polska kyrkan. Andra lokala kyrkor följer, som den tyska, påven och ”Amoris laetitia”, vilket i realiteten har öppnat upp för lösningar i det enskilda fallet. Biskoparna i Buenos Aires- regionen i Argentina har anslutit sig till den väg som påven vill gå. Maltas biskopar har t.o.m. gått ännu längre och ger omgifta tillgång till kommunion om dessa bestämmer sig för att ”de är i frid med Gud”. Denna hållning enligt mottot ”kommunion för alla” kan man också utläsa ur ett herdabrev, som ordföranden för den filippinska biskopskonferensen givit ut kort efter publicerandet av ”Amoris laetitia”. Efter detta postsynodala dokument talar världens biskopar med kluven tunga.

20170624

Övers. Didrik Wangel

Se även:
Monsignor Bux: We Are in a Full Crisis of Faith

Den ortodoxa kyrkan och de omgifta
Bockar i marginalen - eller toppen på ett isberg?

 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2008 All rights reserved