(s.m.) Fredagen den 16 april dömdes i Hong Kong nio framstående försvarare av frihet, de fängslades. Fem av dem är katoliker. Fader Gianni Criveller från Pontifical Institute for Foreign Missions (PIME), en professor i teologi som tillbringade tjugosju år i Kina, har träffat dem personligen och samma dag som de kom in i fängelset skissade han en livlig profil av dem på "Mondo e Missione", tidningen för PIME, och på "UCA News", en katolsk nyhetsblogg med fokus på Asien.

Med författarens tillstånd återges hans text nedan nästan i sin helhet. Men med ett viktigt förord.

Som känt är Hong Kong tabu för Heliga Stolen. Inte ett enda ord har någonsin kommit från påven Franciskus och den katolska kyrkans högsta ledning till försvar för dem som kämpar för dess frihet. Allt detta för att undvika att motsätta sig den kinesiska regimen på något sätt, till och med att lämna staden utan en biskop, av rädsla för att utnämningen skulle v åtminstone vara opassande för Peking.

I denna tystnad publicerade Criveller i "Mondo e Missione" för några dagar sedan denna kommentar:

> Varför tiger Vatikanen om Hong Kong och Kina?

Och här är hans porträtt av de fem "bekännarna" av tro och frihet.

 

Hong Kongs frihetshjältar, varav fem är katoliker,
kastas i fängelse

av Gianni Criveller

Hong Kong, som vi har känt det, existerar inte längre. Den 16 april var en av de sorgligaste dagarna, då friheten dog i den tidigare brittiska kolonin den 1 juli 2020. Nio ledare för den demokratiska oppositionen dömdes efter att ha åtalats för olagligt sammankomst. [...]

Aktivisterna dömdes inte för våldsamma handlingar. Den 31 augusti 2019 anordnade de enligt uppgift en marsch med 1,7 miljoner människor, fredlig men olaglig. Vid den tiden fanns det ingen nationell säkerhetslag. De dömda människorna reglerade och modererade faktiskt denna stora spontana demonstration. De gjorde sitt bästa för att upprätthålla lugn och ordning. De är inte hänsynslösa aktivister utan politiska ledare och huvudpersoner i det offentliga livet sedan årtionden. Den yngsta är 64, den äldsta 82. De respekteras av de flesta av befolkningen.

Jag vill betona den kyrkliga dimensionen av denna pågående tragedi. Fem av dem som har fängslats är katoliker.

Martin Lee, fadern till Hong Kong-demokratin, är advokat och tidigare parlamentariker. Han grundade Demokratiska partiet, som har majoritetsstöd från befolkningen, och är en av författarna till grundlagen, stadens stadgar. För katoliker är han en bekant figur, en troende som varje morgon deltar i mässan i den centrala kyrkan St Joseph och tjänar där som lektor. I årtionden har han varit en av stiftets mest uppskattade rådgivare, ofta inbjuden att tala med präster, diakoner och lekmän om viktiga frågor om aktuella frågor. […]

Dessa domar sårar kyrkans hjärta. Till dem som säger att katoliker i Hong Kong är splittrade, svarar jag att det är inte när Martin Lee, en mycket älskad bror, måste lida för sina ideal. För mig är han en "god, ödmjuk, klok, oskyldig man och framför allt en kär vän" (påve Paul VI vid begravningen av hans vän Aldo Moro, dödad av italienska röda brigaderna). Jag är lättad över att hans strafftid har avslutats, men jag är inte mindre upprörd över att en saktmodig och tapper man med lag och tro behandlas så här vid 82 års ålder.

Hongkongs katolske chefminister Mrs Carrie Lam hade försäkrat medborgarna att den drakoniska nationella säkerhetslagen - som genomfördes av Peking i juli förra året - bara skulle påverka bråkmakare. Så blev det inte.

Parlamentarikern och fackföreningsmedlemen Lee Cheuk-yan, 64, kommer också från det katolska samfundet. Han är en mycket kär vän, associerad till PIME-missionärerna genom familjeband. Hans fru Elizabeth Tang "adopterades" som en liten föräldralös med sina två systrar av fader Adelio Lambertoni, en infödd i Varese i Italien, dit paret reser varje år för att be vid missionärens grav. Döpt i den anglikanska kyrkan deltar Lee Cheuk-yan i den lokala församlingen och PIME-huset med sin katolska fru och dotter. Elizabeth är en framstående fackföreningsmedlem känd över hela världen och generalsekreterare för International Federation of Domestic Workers.

Elizabeth Tangs och Lee Cheuk-yan Lees liv är helt hängivna åt social rättvisa, motiverad av den kristna tron. Vid rättegången associerade Lee sin arrestering och domen med Jesus själv, detta i ett verkligt ädelt tal, inspirerat av stora civila och religiösa ideal. Dagen efter den 4 juni 1989 (massakern på Himmelska fridens torg) mobiliserades många krafter för Lees frihet och säkra återkomst till Hong Kong. Han hade åkt till Peking för att visa solidariteten för en miljon Hong Kong-medborgare. Jag tror inte att han någonsin skulle ha funderat på att han en dag skulle kastas i fängelse i samma Hong Kong.
[…]

Jag kan knappast tro att min vän Lee Cheuk-yan nu sitter i fängelse. Hans straff är ett år, medan han väntar på resultatet av två andra rättegångar. Fängslade är också andra bröder och systrar som välkomnat evangeliets budskap på allvar. De tror på frihet, och deras förebild är Jesus själv. De tror på värdigheten hos fria män och kvinnor, eftersom vi är Guds barn, skapade efter Guds avbild, huvudpersoner i att bygga det gemensamma bästa för hela mänskligheten.

För flera år sedan berättade parlamentarikern Cyd Ho, 66, som har fängslats i åtta månader, under en demonstrationsrätt i Hong Kongs Chater Garden att en PIME-missionär hade döpt henne när hon var ung kvinna.

Margaret Ng (på bilden), 73, är också katolik. Den ödesdigra natten den 1 juli 1997, när Hong Kong överlämnades till Kina av Storbritannien, talade hon och Martin Lee till folket i Hong Kong från parlamentets balkong. De bad om frihet och demokrati som stadens konstitution lovade. Den 16 april 2021, innan hon hörde domen som dömde henne till tolv månader, läste hon ett ädelt uttalande som slutade med ett åberopande av St Thomas More: "Jag har blivit gammal i tjänsten för rättsstatsprincipen. Jag vet att Sir Thomas More är skyddshelgon för advokatyrket. Han anklagades för förräderi för att han inte ville ändra lagen efter kungens vilja. Hans berömda sista ord är välkända. Jag ber att få underkasta mig lite och upprepa dem: "Jag står upp för lagens goda tjänare men först och främst för folket. Ty lagen måste tjäna folket, inte folket lagen.”

Jimmy Lai, 72, i fängelse under en tid, fick ytterligare 14 månader. Grundare av Apple Daily, den mest populära tidningen i Hong Kong, fick han motta dpoets sakrament som vuxen - tack vare kardinal Joseph Zen. […]

Det här är män och kvinnor som straffas för sitt medborgerliga engagemang och vissa för att ha utövat sin tro i det professionella och politiska livet. De är vittnen och profeter för våra dagar och de förtjänar mer erkännande. Men vår tid och vår värld älskar inte friheten, inte heller de som kämpar för den samtidigt som de betalar ett mycket dyrt pris.

Från Settimo Cielo med benäget tillstånd.

Övers. US

20210513

 

 ===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2006 All rights reserved