Moder Angelica

1923-2016 

Grundarinnan av EWTN fick den katolska kyrkan
i USA att ändra riktning under en kritisk period

 

 

 

Ur National Catholic Register

Moder Mary Angelica dog på Påskdagen
i Hanceville, Albama.

(NCR, HANCEVILLE, Alabama) — Den katolska kyrkan i Förenta Staterna har förlorat den fattiga klarissnunnan som ändrade katolicismens ansikte i Förenta Staterna och i hela världen. Moder Mary Angelica av Bebådelsen, grundarinnan av Eternal Word Television Network (EWTN), avled den 27 mars, på påskdagen, efter att i 15 år ha kämpat med efterverkningarna av en stroke. Hon blev 92 år gammal.

Moder Angelica personifierade alltid EWTN och kommer alltid att förbli portalfiguren för detta nätverk som Gud själv bad henne att grunda,

säger Michael Warsaw, ordförande för EWTN och dess president.

Det hon uträttade i fråga om evangelisering och alla resultat av hennes arbete kan endast beskrivas med ett ord: mirakel! Vi måste se dem som följderna av hennes aldrig sviktande trofasthet mot vår Herre och en nådig försyn.

Det var år 1981 som moder Angelica lanserade Eternal Word Television Network (EWTN), ett nätverk som idag sänder sina program 24 timmar om dagen till mer än 264 miljoner hem i 144 länder. Det som började med 20 anställda har vuxit till att omfatta nästan 400. Detta religiösa nätverk sänder radio- och TV-program runt hela världen, har en liten e-handel för religiösa artiklar och ger ut bl.a. National Catholic Register och Catholic News Agency, bland sin omfattande förlagsverksamhet.

Moder Angelica lyckades med något som inte ens landets biskopar klarade av,

säger ärkebiskop Charles Chaput av Philadelphia, som har haft en post i EWTN:s styrelse sedan 1995. 

Hon grundade ett nätverk som vanliga katoliker kunde gilla och fick det att växa. Hon förstod deras behov och gav dem det som de längtade efter i sitt inre. Hon gjorde det inte ensam utan fick mycket hjälp men det ingick även det till hennes begåvning, att skaffa den hjälpen.

När hon nu lämnat oss och gått in i det eviga livet, lämnar moder Angelica efter sig ett arv av helighet och engagemang för den nya evangeliseringen som kommer att inspirera oss alla,

säger Stormästaren i Knights of Colombus.

Jag kände mig hedrad över att känna och kunna vara till hjälp för moder Angelica under EWTN:s tidiga år. Deras relation blev allt starkare allteftersom åren gick och idag samarbetar Columbus riddare och EWTN i många viktiga projekt.

Moder Angelica var aldrig rädd för hon visste att Gud var på hennes sida,

tillägger Anderson.

Hon såg vad Han ville att hon skulle göra och hon gjorde det helt enkelt!

Hon förändrade katolska radio- och TV-sändningar och förde Evangeliet till alla hörn av världen, även de mest avlägsna. Alla som mötte henne slogs av hennes vittnesmål och generationer av katoliker har formats och kommer att i fortsättningen formas av hennes vision och hennes svar som är Ja till Guds vilja.

I studion, 1992

Barn- och ungdom

Hon föddes som Rita Rizzo den 20 april, 1923, och ingen skulle ha trott att denna flicka från en fattig familj i Canton, Ohio, skulle komma att grunda inte bara två framgångsrika ordnar utan även världens största religiösa medianätverk. Hon upplevde många svåra slag men sade alltid Ja till det som hon kände att Gud önskade av henne.

Mina föräldrar skildes när jag var 6 år gammal och allt blev hemskt från och med det,

sade moder Angelica i en intervju som publicerades i National Catholic Register år 2001.

Min mor och jag var desperata. Vi flyttade från ort till ort, fattiga, hungriga och lyckades nätt och jämt hålla oss vid liv.


Moder Angelicas kallelse började när hon som tonåring blev botad från sjukdom på ett övernaturligt sätt. Hon led av mycket svåra magsmärtor när hon och hennes mor besökte en kvinna i Canton, Rhoda Wise, om vilken det sades att hon kunde hela på ett mirakulöst sätt. Wise gav Rita rådet att genomföra en novena till den heliga Thérèse av Jesusbarnet. Efter att ha tillbringat de nio dagarna i bön blev hon helt fri från sina besvär: Hon hade helats.

Den dagen förstod jag hur mycket jag var älskad av Gud och började törsta efter Honom,

sade moder Angelica.

Allt jag ville efter mitt helande var att ge mig själv till Jesus.

Och det gjorde hon. Den 15 augusti, 1944, vid 21 års ålder inträdde Rita i den orden i Cleveland som går under namnet The Poor Clares of Perpetual Adoration (De fattiga klarissorna av ständig tillbedjan) och antog det namn under vilket världen skulle lära känna henne— Syster Mary Angelica av Bebådelsen.

Ett löfte till Gud

En händelse som skulle förändra hennes liv var upptakten till hennes orubbliga förlitan på Försynen.

År 1946 utvaldes jag att bli en av grundarna till ett nytt kloster [Sankta Klara] i min hemstad Canton, Ohio,

sade moder Angelica i intervjun år 2001 i The Catholic Register.

En dag under 1950-talet var det min uppgift att skura alla golven i klostret. Till skillnad mot den lilla Thérèse använde jag en elektrisk skurmaskin. Plötsligt tappade jag kontrollen över maskinen, gled på det såphala golvet och slungades med ryggen först mot väggen.

Två år senare hade skadan förvärrats till den grad att syster Mary Angelica nätt och jämnt kunde utföra sina åligganden. Hon intogs i sjukhus och skulle opereras men fick veta att risken att hon aldrig skulle kunna gå igen var 50/50.

Jag greps av panik och gjorde ett avtal med Gud,

berättade moder Angelica.

Jag lovade att om Han skulle låta mig gå igen skulle jag bygga ett kloster åt Honom i södern. Gud höll sin del av avtalet och genom Försynens hjälp kunde även jag hålla min.

Strax därefter när hon lade fram sin önskan inför Abbedissan kom moder Veronica, som var syster Mary Angelicas novisledare i klostret i Cleveland med en ny idé.

Moder Veronica skickade två brev på en och samma dag. Det ena i syster Maria av Korsets namn var till biskopen av Saint Cloud, Minnesota. Det andra i syster Mary Angelicas namn sändes till Mobile-Birmingham, Alabama till ärkebiskop Thomas Toolen. Den första nunna som fick ett jakande svar från biskopen skulle få fortsätta med grundandet av sitt kloster, den andra skulle avstå från sin begäran. Försynen gjorde att det blev ärkebiskop Toolen som svarade först, vilket gjorde att syster Angelica kom att vara staten Alabama trogen hela livet.

Den 3 februari 1961 efter det att syster Angelica lidit många medicinska problem och riskerat att grundandet av klostret skulle gå om intet, beviljade kyrkan i Rom syster Mary Angelica tillåtelse att grunda klostret i Alabama, Vår Frus av Änglarna kloster i Irondale, Alabama. På den tiden var katolikernas antal i regionen endast 2%.

Ett media-apostolat

Moder Angelica var alltid en karismatisk talare. Hennes tal om den kristna tron nådde människor som bestämde över radio- och TV-sändningar. År 1969 började hon spela in andliga samtal på audio för massdistribution. Det första radioprogrammet spelade hon in år 1971. Enligt hennes biografi av Raymond Arroyo - The World Over - Mother Angelica: The Remarkable Story of a Nun, Her Nerve and a Network of Miracles - rörde det sig om ett 10 minuters program för WBRC.

Uppmuntrad av sin nye vän och chef, advokaten Bill Steltemeier i Nashville, spelade hon in sina första TV-program sju år senare – det var halvtimmesprogram som gick under titeln Our Hermitage (ung. Vår eremithydda). Det dröjde inte länge förrän hon förstod att idén med ett katolskt media-apostolat var något fantastiskt.

En dag år 1978 när hon använde sig av en sekulär studio för att producera program för en kristet kabelTV-nätverk hörde moder Angelica att en station som ägdes av studion där hon befann sig planerade att sända ett program som hon ansåg vara hädiskt.

När jag hörde att denna TV-station skulle sända en hädisk film gick jag till chefen för stationen och talade om att jag ogillade detta,

sade moder Angelica.

Han brydde sig inte min anmärkning så jag meddelade att jag inte längre skulle göra mina program hos honom. Utan sade: - Om du lämnar denna station kommer du inte längre att vara inom TV-branschen.

- Då bygger jag min egen!

blev svaret.

Det beslutet var början på EWTN

berättade Arroyo.

Det ledde till syster Angelicas förslag att vi skulle göra ett garage till en TV-studio.

Så lanserades Eternal Word Television Network (EWTN) och det skedde passande nog på dagen för Marie Ärorika Upptagning till Himmelen, den 15 augusti 1981. Det garaget blev den första TV-studion och sedermera kontrollrummet – hjärtat – för EWTN:s globala TV-programutsändning.

Andligt arv

Moderns orden, De fattiga klarissorna av ständig tillbedjan, som började med 5 nunnor i Irondale, flyttade och utökades till ett kloster i helgedomen The Most Holy Sacrament i Hanceville, Alabama. De fattiga klarissorna utökades i antal så man kunde grunda nya kloster även i Texas och Arizona.

I november 2015 utökades Hanceville-kommuniteten med ankomsten av nunnor från St. Joseph Adoration-klostret i Charlotte, N.C., som anslöts till Our Lady of the Angels, under ledning av moder Dolores Marie.

Vi kommer inte att veta förrän i evigheten hur stort detta var

Moder Dolores, som arbetade för EWTN innan hon lät viga sig till nunna, beskriver det andliga arbet efter moder Angelica som en ständig strävan att dagligen besvara Guds vilja.

När vår moder först fick en stroke [år 2001], sade många hur tråkigt det var eftersom hon var den katolska trons och sanningens röst,

sade moder Dolores.

Men vår tro lär oss att alla dessa 14 år inte var bortkastade alls. Det är troligt att hennes allra mest djupgående arbete utfördes under de åren, då hon var tvungen att tiga och lida. Jag tror detta stämmer. Vår Herre gav henne denna tid då hon var förvisad till sin säng och där kunde försjunka i djup bön då hon led och bad i förbön för kyrkan och världen, för vår orden, för nätverket, för många ting. Och slutligen för själar. Vi kommer inte att veta förrän i evigheten hur stort detta var.

Moder Marie Andre, en av de fem nunnorna som grundade Phoenix-huset och som nu är abbedissa i De fattiga klarissornas Vår Frus av Ensamheten kloster förstod också hur totalt engagerad vår moder var för att hjälpa till att uppfylla Guds plan.

Hon var aldrig rädd att misslyckas utan endast rädd att inte uppfylla Guds vilja,

tillade hon.

Vår moder beskrev det som ett tåg som har många vagnar. ’Ja’ var motorn och allt annat var fastsatt till denna. Om hon inte hade sagt ’Ja’ hade varken klostren eller nätverket funnits.

Helgedomen av de allra mest välsignade sakramenten fortsätter liksom EWTN att dra till sig tusentals besökare årligen.

Det första du märkte vid ett möte med vår moder var hennes innerliga kärlek till Jesus. Hon sade alltid till alla: Jesus älskar dig,

sade fader Joseph Mary Wolfe, en av de ursprungliga medlemmarna av den manliga kommunitet som moder Angelica grundade, The Franciskan Missionaries oof the Eternal World. För närvarande har den femton ordensbröder i sin kommunitet. De är mycket engagerade i EWTN:s apostolat.

Fader Joseph sammanfattar vår moders andliga arv genom att säga att det består av hennes kärlek till Jesus, centrerad runt den heliga kommunionen, stor tillit till den heliga Försynen och en mycket stark familjeanda. Hennes anmärkningsvärda tillit till den heliga Försynen visar sig i att hon grundade nätverket utan att tänka på kostnaderna, liksom i hur hon fö<rberedde sig för live-uppträdena.

Hon förberedde sig aldrig när hon skulle uppträda live,

sade fader Joseph som brukade arbeta för nätverket som ingenjör.

Hon brukade bara be med teamet och sedan bege sig till TV-studion och förlita sig på att Gud skulle ge henne inlevelse så att hon sade de rätta orden.

Under ett EWTN-program som sändes särskilt för hennes 90-årsdag talade jesuitpatern Mitch Pacwa om vår moders äkthet:

För mig är en av de viktigaste sakerna med moder Angelica att det du såg på tv var exakt detsamma som du såg när hon inte stod på scenen. Ingen skillnad alls.

Biskop Robert Baker av Birminghams stift hade en annan insikt i vår moders sällsynta egenskaper:

Jag tror att George Weigels bok Evangelical Catholicism summerar vad det speciella med moder Angelica var. Hon inte bara uppfann den termen för många år sedan men satte den konkret i praktiken – hennes arbete byggdes på den Heliga Skrift och förde sanning och kärlek och Jesu evangelium till så många människor, inte bara till vår katolska trosgemenskap men till de många tusen människor som inte är katoliker, detta genom att på sitt eget oefterhärmligt vackra sätt röra vid mångas liv och leda så många människor in i den katolska gemenskapen.

Kyrkans garant

Kommentatorer säger att förutom att grunda manliga och kvinnliga ordnar spelade moder Angelica även en ännu större roll. En del säger att hon hjälpte till att garantera kyrkans roll i Förenta staterna.

Moder Angelica har jämförts med en mäktig abbedissa sådana som de var under medeltiden. Men det massmediala instrument som hon skapade har utökat hennes inflytande i fråga om Det glada budskapet långt mera än en medeltida abbedissa kunde göra och till och med längre än det senaste seklets prominenta amerikanska biskopar kunde göra,

säger Mark Brumley, president av Ignatius Press.

Hennes långvariga bidrag är naturligtvis svårt att bedöma ännu men det råder inget tvivel om att moder Angelica har hjälpt till att befästa kyrkan i Amerika djupt in i den katolska traditionen. Och på samma gång har hon hjälpt till att göra kyrkan mera innovativ i det sätt på vilket kyrkan kommunicerar denna tradition. Alla katoliker i Amerika har mycket att vara tacksamma för moder Angelica .

..hon stödde honom under en tid när så många människor försökte urholka kyrkans auktoritet, förvränga liturgins historia och karaktär och den folkliga fromheten och göra den katolska läran förvirrande.

Vi har två viktiga arv efter moder Angelica,

säger hennes levnadstecknare, medarbetaren och programledren Raymond Arroyo:

För den vida världen är hon den första kvinnan i radio- och tv-historien att grunda och leda ett nätverk i mer än 20 år. Ingen annan har någonsin gjort detta.

Hon var ett så stort stöd för Johannes Paulus II och dennes efterträdare,

tillägger Arroyo.

Hennes aktiva tjänst skedde parallellt med denne påve och hon stödde honom under en tid när så många människor försökte urholka kyrkans auktoritet, förvränga liturgins historia och karaktär och den folkliga fromheten och göra den katolska läran förvirrande. Hon visade att det räckte med vanligt folks sunda förnuft för att förstå den katolska läran. Hon normaliserade vår tros sanning under en tid när den stod öppet för vem som helst att försöka förvrida den.

Den 12 februari sände påve Franciskus en hälsning till moder Angelica på sitt påvliga flygplan på väg till Kuba.

Till moder Angelica med min välsignelse och jag ber dig att be för mig. Jag behöver det,

sade den Helige fadern.

Gud välsigne dig, moder Angelica.

Tillbakaträdande från ledarskap

Moder Angelica drog sig tillbaka från ledarskapet för EWTN år 2000. Följande jul led hon sitt första slaganfall. Som en följd av detta tillbringade hon de sista åren av sitt liv utan att kunna tala. Arroyo säger att detta inte försvagade henne eller gjorde henne mindre effektiv.

Nu när hon inte kunde tala en längre stund i taget och fick hålla sig borta från de dagliga kontroverserna och den dagliga polemiken, vände hon sig till bön och lidande och resultaten av detta var beaktansvärda,

säger Arroyo.

Det är inte genom våra ansträngningar som EWTN har fortsatt att sända program och kunnat nå ut till människorna i den utsträckning det gjort. Jag anser att allt detta beror på en enda kvinna i Hanceville och hennes lidande.

Michael Warsaw prisar moder Angelica som en inspirerande modell för kristen tro.

Det viktiga så som moder Angelica med sitt liv och så många helgons liv visar oss är att vara trofast och ihärdig,

säger Michael Warsaw. nuvarande chef för EWTN:

Hon sade en gång: Du har skapats av Gud och lärt känna Jesus av ett enda skäl: för att bära vittnesbörd om tro, hopp och kärlek inför en värld som inte tror. Moder Angelicas liv var ett liv i tro: Hennes böneliv och lydnad mot Gud är något vi alla skulle göra rätt i att efterlikna,

fortsätter Warsaw.

Allt hon gjorde var en trosakt.

Ärkebiskop Chaput håller med:

Hon gav inspiration till andra begåvade människor att delta i hennes arbete utan att kompromissa med sitt eget ledarskap och sin egen vision,

säger han.

Jag beundrade henne mycket, inte bara som en talangfull ledare och kommunikatör, utan som vän och storartad kristen kvinna, generös, med livligt intellekt och djup katolsk tro.En TV-kamera fångade en rovfågel över klosterkyrkan, just när kistan bars ut

 

20160402

Från National Catholic Register med benäget tillstånd.

Övers. Natasja Hovén

<
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2008 All rights reserved