Lektionarium:Bön inför inloggning
Bibel 1917
(nedladdning till mobil/PDA)
Bibel 2000
Folkbibeln
Biblia Vulgata Douay-R
eims
Septuagint
NT grek./lat.
Documenta Latina
Petersplatsen just nu

Idag:

 

Minnesdagar ur
Bondepraktikan

NyinlagtNicaragua: Radio Maria stängs ner, deras medel frysta
Ukrainsk biskop fördömer ryska luftangrepp


...................................................................................................................................
...................................................................................................................................


Heliga Maria Elisabeth Hesselblad O.Ss.S.
Länkar om heliga Maria Elisabeth Hesselblad:
Birgittinernas hemsida
Vatikanens text
Tore S. Nyberg, ”Elisabeth Hesselblad och hennes Birgittinsystrar”, Signum nr 10/1978
Yvonne Maria Werner, ”Elisabeth Hesselblad och ekumeniken”, Signum nr 2/2000

Prayer for the conversion of the Scandinavian people
Saint Elisabeth Hesselblad (1870-1957) Video på engelska
Bildgalleri från helgonförklaringen den 5 juni 2016

...................................................................................................................................


S:ta Rita - ett helgon
för alla i svårigheter

S:ta Rita (Margarita) föddes omkring 1381 i Roccaporena i Appenninerna nära Cascia och Spoleto i regionen Umbrien i Italien. Hon döptes två dagar senare i Santa Maria della Plebe-kyrkan i Cascia. Hon kom från en bondfamilj och hennes föräldrar Antonio och Amata Lotti var kända för sin välgörenhet, vilket gav dem smeknamnet "Jesu Kristi fredsmäklare". Deras dotter föddes när de redan var långt upp i åren, och hon var möjligen överbeskyddad. Från tidig barndom visade hon en extraordinär fromhet och kärlek till bönen, och i kapellet högst upp i hennes hemstad finns två gropar av hennes knän i klippgolvet. Hon ville bli augustinernunna, men hennes gamla föräldrar krävde att hon skulle gifta sig. De var rädda för att hon skulle bli ensam i världen om de dog. Till artikeln...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Biskop Mutsaerts:
"Under 2000 år har vi aldrig sett så många människor motsätta sig en kyrklig deklaration från Rom"


(InfoVaticana) Många av er känner redan till Rob Mutsaerts, hjälpbiskop i Bolduque (Nederländerna). Vi har talat om honom vid flera tillfällen på dessa sidor. Biskop Mutsaerts försvarar orädd och modigt den katolska läran från norra Europa genom sin personliga blogg. Under de senaste månaderna har denna nederländska biskop tagit ställning mot Fiducia supplicans, försvarat biskop Strickland, som för några månader sedan avskedades av påven Franciskus, och varit kritisk till utvecklingen av synoden om synodalitet. I dessa och andra frågor har Msgr Mutsaerts talat ut igen i en intervju med InfoVaticana. Till artikeln
...................................................................................................................................


Innebär Tusk-regeringens intåg
att Polens kristna kultur urholkas?

(NCRegister) Under påverkan av den progressiva politik som den nya nationella regeringen har drivit fram verkar det sociokulturella landskapet förändras snabbt i ett land som fortfarande är bland de mest katolska i Europa. Sedan parlamentsvalet i oktober 2023 har det rått en hätsk stämning i Polen - och dessa pågående politiska och ideologiska konflikter har inte skonat kyrkan, som fortfarande är en central institution i den östeuropeiska nationens liv. Till artikeln
En staty av den avlidne påven Johannes Paulus II
på torget i Wadowice, Polen, den 2 april 2023.
(Foto: Beata Zawrzel / AP )
...................................................................................................................................

Biskop Erik Varden med S:t Olofs reliker under en procession i Stiklestad den 28 juli 2023.
Foto: Ivan Vu/Trondheims stift
 


Norge påbörjar förberedelserna
inför Sankt Olofs jubileum 2030

(CNA, Trondheim, Norge, Feb 18, 2024 / 06:00 am) År 2030 kommer Norge att fira tusenårsminnet av den helige Olofs (i Norge Olavs) död, martyr och kung av Norge (995-1030). Inför denna stora händelse, som betraktas som ett nationellt jubileum, organiserar den katolska kyrkan i Norge minneshögtider av olika slag över hela landet. Jubileet kommer att vara av särskild betydelse i Trondheims prelatur, där Olof led martyrdöden, på Stiklestad. Till artikeln

...................................................................................................................................

 

Katolska präster och lekmän
kräver tillbakadragande av "Fiducia Supplicans"

En grupp på 90 katolska präster, forskare och författare har utfärdat en vördnadsfull vädjan till kardinaler och biskopar och uppmanar dem att omedelbart förbjuda tillämpningen av Fiducia Supplicans i sina stift, och att be påve Franciskus att "brådskande dra tillbaka" dokumentet. I ett uttalande (fulltext nedan) som utfärdades idag, högtiden för Herrens presentation, säger undertecknarna att deklarationen, som godkände välsignelsen, inom vissa gränser, av samkönade par och andra som lever i relationer som inte överensstämmer med kyrkans undervisning, står i "direkt opposition" till kyrkans traditionella lära om äktenskap, trots dess påståenden om motsatsen. Till artikeln

 

 

 

...................................................................................................................................


  Fiducia Supplicans

Motstånd och stöd - splittrar kyrkan

(CNA) Flera katolska biskopar har offentligt uttalat sitt motstånd mot Vatikanens dokument Fiducia Supplicans, som tillåter icke-liturgiska välsignelser av homosexuella par, medan andra har trätt fram för att uttrycka sitt stöd för den nya vägledningen. Några, inklusive kardinal Gerhard Müller och flera biskopar i Afrika, har bestämt fördömt Vatikanens dokument, som publicerades av Dikasteriet för trosläran och undertecknades av påven Franciskus, och har vidtagit åtgärder för att antingen förbjuda eller avskräcka präster från att ge homosexuella par någon välsignelse. Till artikeln

...................................................................................................................................

 

Påven Franciskus brev där
han uttrycker oro
över den tyska synodalvägen

(Vatikanstaten, 21 nov 2023/08:25) Påven Franciskus har skrivit ett brev till fyra tyska katolska lekmän där han uttrycker sin "oro" över den katolska kyrkans inriktning i Tyskland. Följande är CNA:s engelska översättning av den fullständiga texten i det tyska brevet, undertecknat av påven den 10 november och först publicerat av den tyska tidningen Welt den 21 november. Till artikeln

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................


  Michael Warsaw:

Glöm inte vad kriget mellan Israel och Hamas handlar om

(katobs.se) "De senaste dagarna har vi regelbundet fått se krigets fasor och vidrigheter, och sådana bilder kommer sannolikt att fortsätta i många veckor, till och med månader, och med dem växer kraven på ett omedelbart eldupphör för att stoppa den israeliska framryckningen. Detta är ett bra tillfälle att komma ihåg varför detta brutala krig överhuvudtaget äger rum" Detta skriver Micjael Warsaw, verkställande direktör för EWTN Global Catholic Network och utgivare av National Catholic Register i en artikel. Han vill påminna om vår plikt som kristna att både se orsaker och frigöra oss från hämndbegär och sträva efter verklig fred och inte ensidig vapenvila. Till artikeln

...................................................................................................................................


 


Vi minns diakon Erik Kennet Pålsson

Ett liv i kyrkans tjänst

Diakon Erik Kennet Pålsson, skriftställare och Josefsbroder, föddes 14 dec 1944 i Ljungsgård inte långt från Helsingborg och gick ur tiden 17 oktober 2023 i Stockholm. Erik Kennet var tidigt en sökare – men också en sökare som fann. I de sena ungdomsåren lät han sig inspireras av Sven Stolpe. Dennes tro och tankegods blev ett av stegen på vägen till den Katolska kyrkan. Till artikeln

...................................................................................................................................

   Gregory the Great, attributed to the studio of Saraceni, ca 1610 (Galleria Nazionale d'Arte Antica, Rome)  
Gregorius Moralia in Job, Handskrift 700-tal. Gregorius den Store. Benedikt XVI i bön.

Återpublicering av ett tal med förnyad aktualitet:

Kan Gud misslyckas?

(katobs.se) ”Världens öde” avgörs i våra dagars dramatiska situation ”där antingen Gud – Jesu Kristi Gud – finns närvarande och hans närvaro erkänns, eller inte längre finns närvarande.” Så sade påven Benedikt XVI i sin predikan till biskoparna från Schweiz 2009. Frågan är värd att upprepas: Kan Gud misslyckas med sin kyrka? Kyrkan genomlider idag en större kris än sedan sekler tillbaka när det gäller kallelser och sakramentsliv: Vi känner till kyrkorna som gapar allt tommare, de allt tommare seminarierna, de allt tommare klostren, vi känner till alla former på vilka detta ”Nej, jag har något viktigare att göra” kan uttryckas." Till artikeln

...................................................................................................................................

Guds folks trosbekännelse

"Kyrkan anser det med rätta vara sin plikt att ständigt fördjupa och för varje generations krav avpassa framställningen av Guds outrannsakliga mysterier som i sig innesluter alla frälsningens frukter. Men samtidigt är det av största vikt att tillse att, under bevarande av den nödvändiga plikten att pröva, inga av den kristna trons sanningar bringas att vackla." Detta sade påven Paulus VI när han den 30 juni 1968, som avslutning på Trons år till minne av apostlarna Petrus och Paulus, proklamerade en formulering av vår katolska tro.Till artikeln

KATOLSK OBSERVATÖR MMXXIV All rights reserved