Lektionarium:Bön inför inloggning
Bibel 1917
(nedladdning till mobil/PDA)
Bibel 2000
Folkbibeln
Biblia Vulgata Douay-R
eims
Septuagint
NT grek./lat.
Documenta Latina
Petersplatsen just nu

Idag:

 

Minnesdagar ur
Bondepraktikan

Nyinlagt
...................................................................................................................................

 

Resurrexit sicut dixit

En Välsignad Påsk önskar vi alla
våra läsare och vänner!

PÅSKLÄSNING

Ledare: Kärlek på riktigt

Skärtorsdagen, Thomas av Aquino och den obefläckade avlelsen
Påsken i bilder

Aelred av Rievaulx: Påskens sakrament
Skärtorsdagsbetraktelse
Påsken är den nya skapelsens fest
Jesu lidande. S:ta Maria Magdalena de´ Pazzi första extas 1584
Om liturgins högre verklighet
Leo den store: Kristi och de kristnas påsk
Pier Damiani: Låt oss älska Kristi kors
Aelred av Rievaulx: Påskens sakrament
Påsken i bilder...................................................................................................................................


Konsten att förföra med politik

(katobs.se) Den stora nyheten just nu är splittringen inom regeringen och även tydligen Moderaterna om ett lagförslag, som innebär en sänkning av ålder för att få sitt kön omdefinierat officiellt. Det ska inte ens behövas en diagnos för att byta "juridiskt kön".  Hela saken vittnar om en bottenlös okunskap om människans fysiologi - ja om hela däggdjursvärlden. Könsbestämningen hör det det mest grundläggande i hela vår disposition som inte enbart biologiska varelser utan även mentala. Det handlar inte bara om någon kromosom, även om de är avgörande för genverkan. Ty gener verkar alltid i samspel med den omgivande organismen. Ifråga om könen så handlar det inte bara om gener, utan även om alla de organ som deltar i ett raffinerat samspel mellan nervsystem och hormonverkan. Här är hjärnan också medverkande - den utvecklas för att tjäna ett visst kön. Mycket i denna utveckling  som sker den första månaden är ännu okänt. Till artikeln


...................................................................................................................................
Skärtorsdagen, Thomas av Aquino och den obefläckade avlelsen


(NCRegister) I år lever den katolska kyrkan mellan två stora jubileer för den helige Thomas av Aquino - 750-årsdagen avhans död (1274) och 800-årsdagen av hans födelse (1225). Hans filosofiska och teologiska verk är oumbärliga för katolskt tänkande, men kyrkan ger honom en ännu större komplimang genom att inkludera hans hymner i liturgin. Till artikeln

...................................................................................................................................

Gaza, biskop Nahra:
Tystnadens vapen för att läka splittringen i Israel

Jerusalem (AsiaNews) - Förhoppningar om en "lösning" på den israelisk-palestinska konflikten, som kyrkan har uppmanat till "i åratal och långt innan" utbrottet av det senaste blodiga kriget i Gaza, så att båda sidor kan "leva med värdighet" och veta att "det inte är möjligt att fortsätta så här", följer msgr Rafic Nahra, hjälpbiskop av Jerusalem och sean 2021 patriarkal vikarie för Israel, denna heliga vecka.
Till artikeln

...................................................................................................................................


Uttalande av Nordiska biskopskonferensen
om kriget i Ukraina

Vi hyllar Ukrainas motståndskraft och insatserna från människor av god vilja att föda de hungriga, trösta de sörjande och vårda de sjuka.

Den 11 mars 2022 publicerade vi, Nordiska biskopskonferensen, ett uttalande som uttryckte vår "djupa medkänsla med det ukrainska folket och vår förfäran över det aggressionskrig genom vilket den ryska federationen visar sitt förakt för Ukrainas suveränitet och som orsakar ofattbart lidande för miljoner oskyldiga människor". Till artikeln

...................................................................................................................................


Biskop Mutsaerts:
"Under 2000 år har vi aldrig sett så många människor motsätta sig en kyrklig deklaration från Rom"

(InfoVaticana) Många av er känner redan till Rob Mutsaerts, hjälpbiskop i Bolduque (Nederländerna). Vi har talat om honom vid flera tillfällen på dessa sidor. Biskop Mutsaerts försvarar orädd och modigt den katolska läran från norra Europa genom sin personliga blogg. Under de senaste månaderna har denna nederländska biskop tagit ställning mot Fiducia supplicans, försvarat biskop Strickland, som för några månader sedan avskedades av påven Franciskus, och varit kritisk till utvecklingen av synoden om synodalitet. I dessa och andra frågor har Msgr Mutsaerts talat ut igen i en intervju med InfoVaticana
. Till artikeln...................................................................................................................................


Innebär Tusk-regeringens intåg
att Polens kristna kultur urholkas?

(NCRegister) Under påverkan av den progressiva politik som den nya nationella regeringen har drivit fram verkar det sociokulturella landskapet förändras snabbt i ett land som fortfarande är bland de mest katolska i Europa. Sedan parlamentsvalet i oktober 2023 har det rått en hätsk stämning i Polen - och dessa pågående politiska och ideologiska konflikter har inte skonat kyrkan, som fortfarande är en central institution i den östeuropeiska nationens liv. Till artikeln
En staty av den avlidne påven Johannes Paulus II
på torget i Wadowice, Polen, den 2 april 2023.
(Foto: Beata Zawrzel / AP )
...................................................................................................................................

Biskop Erik Varden med S:t Olofs reliker under en procession i Stiklestad den 28 juli 2023.
Foto: Ivan Vu/Trondheims stift
 


Norge påbörjar förberedelserna
inför Sankt Olofs jubileum 2030

(CNA, Trondheim, Norge, Feb 18, 2024 / 06:00 am) År 2030 kommer Norge att fira tusenårsminnet av den helige Olofs (i Norge Olavs) död, martyr och kung av Norge (995-1030). Inför denna stora händelse, som betraktas som ett nationellt jubileum, organiserar den katolska kyrkan i Norge minneshögtider av olika slag över hela landet. Jubileet kommer att vara av särskild betydelse i Trondheims prelatur, där Olof led martyrdöden, på Stiklestad. Till artikeln

...................................................................................................................................

 

 

In memoriam: Benkt Stolpe

(katobs.se) Vår redaktion sörjer en trogen medarbetare och vän. Den 22 januari somnade Benkt Stolpe in i sitt hem, lugnt och stilla. Han hade bara dagen innan följt heliga Mässan från S. Eugenia via dator. Den 14 januari var han i hl Mässan i domkyrkan. Till artikeln

 
...................................................................................................................................

 

Katolska präster och lekmän
kräver tillbakadragande av "Fiducia Supplicans"


En grupp på 90 katolska präster, forskare och författare har utfärdat en vördnadsfull vädjan till kardinaler och biskopar och uppmanar dem att omedelbart förbjuda tillämpningen av Fiducia Supplicans i sina stift, och att be påve Franciskus att "brådskande dra tillbaka" dokumentet. I ett uttalande (fulltext nedan) som utfärdades idag, högtiden för Herrens presentation, säger undertecknarna att deklarationen, som godkände välsignelsen, inom vissa gränser, av samkönade par och andra som lever i relationer som inte överensstämmer med kyrkans undervisning, står i "direkt opposition" till kyrkans traditionella lära om äktenskap, trots dess påståenden om motsatsen. Till artikeln

 

 

 

...................................................................................................................................


En månad med "Fiducia Supplicans":

Kritiken mot dokumentet anses av vissa kyrkohistoriker vara utan motstycke

(katobs) En månad efter att skrivelsen Fiducia Supplicans utkommit från Dikasteriet för trosläran, har dokumentet inte upphört att skapa förvirring och splittring i kyrkan världen över. Saken har blivit ännu mera omskriven då en bok av prefekten kardinal Fernandez har visat sig vara ett försök att jämställa sexuell tillfredställelse med gudomlig upplevelse. Detta är en översikt över reaktionerna världen över. Till artikeln

 (Foto: Grzegorz Galazka/Mondadori Portfolio / Sipa USA (Sipa via AP Images)
...................................................................................................................................


  Fiducia Supplicans

Motstånd och stöd - splittrar kyrkan

(CNA) Flera katolska biskopar har offentligt uttalat sitt motstånd mot Vatikanens dokument Fiducia Supplicans, som tillåter icke-liturgiska välsignelser av homosexuella par, medan andra har trätt fram för att uttrycka sitt stöd för den nya vägledningen. Några, inklusive kardinal Gerhard Müller och flera biskopar i Afrika, har bestämt fördömt Vatikanens dokument, som publicerades av Dikasteriet för trosläran och undertecknades av påven Franciskus, och har vidtagit åtgärder för att antingen förbjuda eller avskräcka präster från att ge homosexuella par någon välsignelse. Till artikeln

...................................................................................................................................

Biskop Strickland:
‘Jag försvarade sanningen och påven avsatte mig’

(Catholic Herald) I ett uttalande från Heliga Stolen den 11 november tillkännagavs påven Franciskus beslut att "befria" biskop Joseph Strickland från att styra stiftet Tyler i Texas. Det var ett extremt tufft beslut som chockade många på grund av hur det skedde och bristen på klarhet om skälen. Biskopen talar om det i denna exklusiva intervju och går till kärnan i många känsliga frågor för kyrkan och de troende. Till artikeln

 
...................................................................................................................................

 

Påven Franciskus brev där
han uttrycker oro
över den tyska synodalvägen

(Vatikanstaten, 21 nov 2023/08:25) Påven Franciskus har skrivit ett brev till fyra tyska katolska lekmän där han uttrycker sin "oro" över den katolska kyrkans inriktning i Tyskland. Följande är CNA:s engelska översättning av den fullständiga texten i det tyska brevet, undertecknat av påven den 10 november och först publicerat av den tyska tidningen Welt den 21 november. Till artikeln

...................................................................................................................................
Avskedade biskop Strickland ledde rosenkransbön utanför USA:s biskopskonferens.


Framträdandet skedde bara tre dagar efter att påven Franciskus avsatt den 65-årige prelaten som biskop för stiftet Tyler i Texas.Biskop Joseph Strickland deltog inte tillsammans med sina amerikanska biskopskollegor i den årliga höstkonferensen på tisdagen, men han var inte långt borta och ledde rosenkransbönen för några dussin personer utanför hotellet där biskopsmötet ägde rum utan honom. Till artikeln

 
(Foto: Shannon Mullen / CNA)
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................


  Michael Warsaw:

Glöm inte vad kriget mellan Israel och Hamas handlar om

(katobs.se) "De senaste dagarna har vi regelbundet fått se krigets fasor och vidrigheter, och sådana bilder kommer sannolikt att fortsätta i många veckor, till och med månader, och med dem växer kraven på ett omedelbart eldupphör för att stoppa den israeliska framryckningen. Detta är ett bra tillfälle att komma ihåg varför detta brutala krig överhuvudtaget äger rum" Detta skriver Micjael Warsaw, verkställande direktör för EWTN Global Catholic Network och utgivare av National Catholic Register i en artikel. Han vill påminna om vår plikt som kristna att både se orsaker och frigöra oss från hämndbegär och sträva efter verklig fred och inte ensidig vapenvila. Till artikeln

...................................................................................................................................


 


Vi minns diakon Erik Kennet Pålsson

Ett liv i kyrkans tjänst

Diakon Erik Kennet Pålsson, skriftställare och Josefsbroder, föddes 14 dec 1944 i Ljungsgård inte långt från Helsingborg och gick ur tiden 17 oktober 2023 i Stockholm. Erik Kennet var tidigt en sökare – men också en sökare som fann. I de sena ungdomsåren lät han sig inspireras av Sven Stolpe. Dennes tro och tankegods blev ett av stegen på vägen till den Katolska kyrkan. Till artikeln

...................................................................................................................................

   Gregory the Great, attributed to the studio of Saraceni, ca 1610 (Galleria Nazionale d'Arte Antica, Rome)  
Gregorius Moralia in Job, Handskrift 700-tal. Gregorius den Store. Benedikt XVI i bön.

Återpublicering av ett tal med förnyad aktualitet:

Kan Gud misslyckas?

(katobs.se) ”Världens öde” avgörs i våra dagars dramatiska situation ”där antingen Gud – Jesu Kristi Gud – finns närvarande och hans närvaro erkänns, eller inte längre finns närvarande.” Så sade påven Benedikt XVI i sin predikan till biskoparna från Schweiz 2009. Frågan är värd att upprepas: Kan Gud misslyckas med sin kyrka? Kyrkan genomlider idag en större kris än sedan sekler tillbaka när det gäller kallelser och sakramentsliv: Vi känner till kyrkorna som gapar allt tommare, de allt tommare seminarierna, de allt tommare klostren, vi känner till alla former på vilka detta ”Nej, jag har något viktigare att göra” kan uttryckas." Till artikeln

...................................................................................................................................

Guds folks trosbekännelse

"Kyrkan anser det med rätta vara sin plikt att ständigt fördjupa och för varje generations krav avpassa framställningen av Guds outrannsakliga mysterier som i sig innesluter alla frälsningens frukter. Men samtidigt är det av största vikt att tillse att, under bevarande av den nödvändiga plikten att pröva, inga av den kristna trons sanningar bringas att vackla." Detta sade påven Paulus VI när han den 30 juni 1968, som avslutning på Trons år till minne av apostlarna Petrus och Paulus, proklamerade en formulering av vår katolska tro.Till artikeln

KATOLSK OBSERVATÖR MMXXIV All rights reserved