Stilla veckan: Påve Benedikts okända predikningar

 


Dolda utom för dem som var på plats för att lyssna på dem, dvs. ett tusental bland 1 200 miljoner katoliker i världen. Här följer de kompletta texterna. Nödvändig läsning för att förstå det nuvarande påvedömet.

av Sandro Magister
http://data.kataweb.it/kpm2miscx/field/image/kpmimage/194844


ROM, den 25 mars, 2008 – Av de sex predikningar som Benedikt XVI höll under Stilla veckan var det bara två som nådde miljontals människor.

Den första var den som han höll i slutet av Långfredagens Korsväg och den andra hans budskap för "Urbi et Orbi" under Påskdagen. Båda dessa sändes direkt i radio och tv i många länder över hela världen.

Men de resterande fyra förblev okända. De nådde bara det något tusental troende som var närvarande under mässorna som påven firade och som dessutom kunde förstå italienska (många av dem var utlänningar). Till dessa kan tilläggas de få människor som läste påvens ord i de katolska medierna under de följande dagarna.

Om vi betänker att antalet katoliker i världen omfattar mer än en miljard, då ser vi att antalet människor som hörde påvens predikningar måste ha varit mikroskopiskt litet.

Och ändå är dessa predikningar något som lär oss en hel del om det som är karakteristiskt för Joseph Ratzingers påvetjänstetid. De utgör höjdpunkten på hans ämbetstid som påve, teolog och herde.  

Det står utom allt tvivel att påven själv skrivit dem. Och de sluter sig tätt till det liturgiska firandet under vilket de uttalades. Inom sin genre rör det sig om mästerverk.

Den jämförelse som kommer mest naturligt till oss är med kyrkofäderna, till exempel med Leo den Store (som är den förste påve vars liturgiska predikningar har bevarats), med den helige Ambrosius och den helige Augustinus.

Det är en upplysande jämförelse även om vi ser till vem de vände sig. För till och med Leo den Stores predikningar hördes vid den tiden av få människor och lästes av ännu färre. Detsamma kan sägas om den helige Augustinus. Men inflytandet av dessa kyrkofäder på kyrkan var lika stor och har hållit i sig över århundradena.

Det är inte omöjligt att samma sak kommer att hända med Benedikt XVI:s predikningar. Det enda som krävs är att det inom kyrkan finns människor som inser djupet och originaliteten hos dessa liturgiska predikningar. Och som anstränger sig att sprida dem till flera åhörare.

Benedikt XVI:s bok om Jesus, hans encyklikor, hans stora tal om tron och förnuftet har alla nått stora läsarskaror. En tid var även hans onsdagsaudienser, ägnade först apostlarna och sedan kyrkofäderna, populära.

Men hittills har hans predikningar inte rönt lika stor uppskattning. Och ändå räcker det att läsa dem han höll under den just avslutade Påskveckan för att vi skall förstå hur viktiga dessa är i påve Benedikts läroämbete.

Det är förvånande att den Heliga Stolens mediamaskin hittills inte skänkt dem någon uppmärksamhet. "L'Osservatore Romano" publicerade dem snabbt men endast för en begränsad läsekrets eftersom tidningen ännu inte använder sig tillräckligt av internetmediet. Libreria Editrice Vaticana har ännu inte gett ut någon bok med Benedikt XVI:s predikningar, varken alla tillsammans eller uppdelade på de olika liturgiska perioderna, till exempel julpredikningar resp. påskpredikningar och med tillägg av motsvarande läsningar ur de heliga texterna.  

Men här kommer ett urval av sådana predikningar, nämligen den kompletta texten för de sex predikningarna som Benedikt XVI höll under Stilla veckan år 2008.

1. Palmsöndagen

2. Skärtorsdagen - Oljeinvigningen

3. Skärtorsdagen – Mässan till åminnelse
av Herrens sista måltid


4. Långfredagen

5. Påskvakan

6. Påskdagen
__________


På Vatikanens hemsida finner man alla Benedikt XVI:s predikningar, ordnade per år:

> Homilies

__________


Här finns förra årets motsvarande predikningar:

> Easter in Rome: The Secret Homilies of the Successor of Peter (11.4.2007)

__________


Texten för Långfredagens korsväg som skrivits av kardinal Joseph Zen Ze-kiun, biskop i Hong Kong:

> Via Crucis

www.chiesa med benäget tillstånd

 

 


Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2006 All rights reserved