Skapelsen - tanke eller naturlag?

 

1. Teorier om evolutionen av Stratford Caldecott

En frikostig och osystematisk översikt över teoribildningen kring skapelse och utveckling.

2. Skapelse och evolution av Adrian Walker

Apsekter på ateismen som nödvändig konsekvens av en vetenskaplig teori.

3. Att finna en avsikt i naturen av kardinal Christoff Schönborn

Debattinlägg som försvarar kyrkans avvaktande hållning.

4. Meningen med evolutionen av Stephen M. Barr

Svar på artikeln ovan.

5. Vetenskapens ändamål av kardinal Christoff Schönborn

Genmäle till artikeln ovan.

6. Evolutionens mirakel av Stephen M. Barr

Sammanfattning av diskussionen.

7. Insändare av bl.a. p. Joseph Fessio SJ

8. Den teistiska revolutionen av William F. Clark

Några djärva framtidsperspektiv.

9. Bortom Gud versus Darwin av Catherine Smibert

Kommentar från en zenitmedarbetare.

 

 

 

 


Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2006 All rights reserved